Hoppa till innehållet
Kiwa Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Malmö
Telefon: 010-479 30 00
Webbplats: https://www.kiwa.se

Postadress

Kiwa Sweden AB
Box 401
201 24 Malmö

Besöksadress

Kiwa Sweden AB
Höjdrodergatan 12
212 39 Malmö

Ackrediteringsområden

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Cisternkontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Installationskontroll
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Installationskontroll av korrosionsskyddssystem
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Konstruktionskontroll
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Revisionskontroll
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Tillverkningskontroll
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Återkommande kontroll
Lyftanordningar
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A AFS 2003:6 Fordonskranar Första besiktning
A AFS 2003:6 Fordonskranar Montagebesiktning
A AFS 2003:6 Fordonskranar Revisionsbesiktning
A AFS 2003:6 Fordonskranar Återkommande besiktning
A AFS 2003:6 Fordonslyftar Första besiktning
A AFS 2003:6 Fordonslyftar Montagebesiktning
A AFS 2003:6 Fordonslyftar Revisionsbesiktning
A AFS 2003:6 Fordonslyftar Återkommande besiktning
A AFS 2003:6 Gruvhissar Första besiktning
A AFS 2003:6 Gruvhissar Montagebesiktning
A AFS 2003:6 Gruvhissar Revisionsbesiktning
A AFS 2003:6 Gruvhissar Återkommande besiktning
A AFS 2003:6 Grävmaskiner Första besiktning
A AFS 2003:6 Grävmaskiner Revisionsbesiktning
A AFS 2003:6 Grävmaskiner Återkommande besiktning
A AFS 2003:6 Hissar Första besiktning
A AFS 2003:6 Hissar Montagebesiktning
A AFS 2003:6 Hissar Revisionsbesiktning
A AFS 2003:6 Hissar Återkommande besiktning
A AFS 2003:6 Kranar Första besiktning
A AFS 2003:6 Kranar Montagebesiktning
A AFS 2003:6 Kranar Revisionsbesiktning
A AFS 2003:6 Kranar Återkommande besiktning
A AFS 2003:6 Lastplan monterade på fordon Första besiktning
A AFS 2003:6 Lastplan monterade på fordon Revisionsbesiktning
A AFS 2003:6 Lastplan monterade på fordon Återkommande besiktning
A AFS 2003:6 Lingångar och punktlyftar Första besiktning
A AFS 2003:6 Lingångar och punktlyftar Montagebesiktning
A AFS 2003:6 Lingångar och punktlyftar Revisionsbesiktning
A AFS 2003:6 Lingångar och punktlyftar Återkommande besiktning
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Första besiktning
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Montagebesiktning
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Revisionsbesiktning
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Återkommande besiktning
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Första besiktning
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Montagebesiktning
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Revisionsbesiktning
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Återkommande besiktning
A AFS 2006:7 Kranar för tillfällig personlyft Första besiktning
A AFS 2006:7 Kranar för tillfällig personlyft Montagebesiktning
A AFS 2006:7 Kranar för tillfällig personlyft Revisionsbesiktning
A AFS 2006:7 Kranar för tillfällig personlyft Återkommande besiktning
A AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med truck Första besiktning
A AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med truck Montagebesiktning
A AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med truck Revisionsbesiktning
A AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med truck Återkommande besiktning
A BFS 2011:12 Avfallsanordningar Första besiktning
A BFS 2011:12 Avfallsanordningar Revisionsbesiktning
A BFS 2011:12 Avfallsanordningar Återkommande besiktning
A BFS 2011:12 Hissar Första besiktning
A BFS 2011:12 Hissar Revisionsbesiktning
A BFS 2011:12 Hissar Återkommande besiktning
A BFS 2011:12 Linbanor, bergbanor, släpliftar Första besiktning
A BFS 2011:12 Linbanor, bergbanor, släpliftar Magnetinduktiv linprovning
A BFS 2011:12 Linbanor, bergbanor, släpliftar Revisionsbesiktning
A BFS 2011:12 Linbanor, bergbanor, släpliftar Återkommande besiktning
A BFS 2011:12 Motordrivna portar Första besiktning
A BFS 2011:12 Motordrivna portar Revisionsbesiktning
A BFS 2011:12 Motordrivna portar Återkommande besiktning
A BFS 2011:12 Rulltrappor/Rullramper Första besiktning
A BFS 2011:12 Rulltrappor/Rullramper Revisionsbesiktning
A BFS 2011:12 Rulltrappor/Rullramper Återkommande besiktning
A Intern metod; TI 005-11 Diverse lyftanordningar Frivillig kontroll
A Intern metod; TI 005-13 Containrar - offshore Frivillig kontroll
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Tivolianordningar Fördjupad återkommande besiktning
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Tivolianordningar Första besiktning
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Tivolianordningar Revisionsbesiktning
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Tivolianordningar Återkommande besiktning
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Vattenrutschbanor Fördjupad återkommande besiktning
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Vattenrutschbanor Första besiktning
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Vattenrutschbanor Revisionsbesiktning
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Vattenrutschbanor Återkommande besiktning
A SFS 2011:338 kap 5 §9 Motordrivna anordningar i byggnadsverk Särskild besiktning
A SJÖFS 2003:17 Hissar Revisionskontroll
A SJÖFS 2003:17 Hissar Återkommande kontroll
Transport av farligt gods
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A MSBFS 2020:10 RID-S Installationskontroll
A MSBFS 2020:10 RID-S Konstruktionskontroll
A MSBFS 2020:10 RID-S Mellanliggande kontroll
A MSBFS 2020:10 RID-S Revisionskontroll
A MSBFS 2020:10 RID-S Tillverkningskontroll
A MSBFS 2020:10 RID-S Återkommande kontroll
A MSBFS 2020:9 ADR-S Installationskontroll
A MSBFS 2020:9 ADR-S Konstruktionskontroll
A MSBFS 2020:9 ADR-S Mellanliggande kontroll
A MSBFS 2020:9 ADR-S Revisionskontroll
A MSBFS 2020:9 ADR-S Tillverkningskontroll
A MSBFS 2020:9 ADR-S Återkommande kontroll
Trycksatta anordningar
Typ Kluster Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A Kontroll AFS 2017:3 Cisterner Första kontroll
A Kontroll AFS 2017:3 Cisterner Revisionskontroll
A Kontroll AFS 2017:3 Cisterner Återkommande kontroll
A Kontroll AFS 2017:3 Rörledning Första kontroll
A Kontroll AFS 2017:3 Rörledning Revisionskontroll
A Kontroll AFS 2017:3 Rörledning Återkommande kontroll
A Kontroll AFS 2017:3 Tryckkärl Första kontroll
A Kontroll AFS 2017:3 Tryckkärl Revisionskontroll
A Kontroll AFS 2017:3 Tryckkärl Återkommande kontroll
A Kontroll AFS 2017:3 Vakuumkärl Första kontroll
A Kontroll AFS 2017:3 Vakuumkärl Revisionskontroll
A Kontroll AFS 2017:3 Vakuumkärl Återkommande kontroll
A Program för riskanpassad kontroll AFS 2017:3 Cisterner Program för riskanpassad kontroll
A Program för riskanpassad kontroll AFS 2017:3 Rörledning Program för riskanpassad kontroll
A Program för riskanpassad kontroll AFS 2017:3 Tryckkärl Program för riskanpassad kontroll
A Program för riskanpassad kontroll AFS 2017:3 Vakuumkärl Program för riskanpassad kontroll
A Övervakning av pannor AFS 2017:3 Pannor Program för övervakning
A Övriga trycksatta anordningar MSBFS 2009:7 Naturgas Installationskontroll
A Övriga trycksatta anordningar MSBFS 2009:7 Naturgas Konstruktionskontroll
A Övriga trycksatta anordningar MSBFS 2009:7 Naturgas Revisionskontroll
A Övriga trycksatta anordningar MSBFS 2009:7 Naturgas Tillverkningskontroll
A Övriga trycksatta anordningar MSBFS 2009:7 Naturgas Återkommande kontroll
A Övriga trycksatta anordningar SS-EN 13134 Lödprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A Övriga trycksatta anordningar SS-EN 288 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A Övriga trycksatta anordningar SS-EN ISO 14555 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A Övriga trycksatta anordningar SS-EN ISO 15613 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A Övriga trycksatta anordningar SS-EN ISO 15614-1 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A Övriga trycksatta anordningar SS-EN ISO 15614-10 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A Övriga trycksatta anordningar SS-EN ISO 15614-11 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A Övriga trycksatta anordningar SS-EN ISO 15614-12 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A Övriga trycksatta anordningar SS-EN ISO 15614-13 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A Övriga trycksatta anordningar SS-EN ISO 15614-2 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A Övriga trycksatta anordningar SS-EN ISO 15614-3 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A Övriga trycksatta anordningar SS-EN ISO 15614-4 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A Övriga trycksatta anordningar SS-EN ISO 15614-5 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A Övriga trycksatta anordningar SS-EN ISO 15614-6 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A Övriga trycksatta anordningar SS-EN ISO 15614-7 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A Övriga trycksatta anordningar SS-EN ISO 15614-8 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A Övriga trycksatta anordningar SÄIFS 1998:5 Tankstationer/Metangas Installationskontroll
A Övriga trycksatta anordningar SÄIFS 1998:5 Tankstationer/Metangas Återkommande kontroll
Trycksättning med gas
Typ Kravspecifikation (7) Typ av kontroll (11)
A AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck

Kravdokument

Beteckning Namn
BFS 2011:12 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
MSBFS 2009:4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska utföra kontroll av tankar avsedda för transport av farligt gods på land
MSBFS 2018:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
MSBFS 2020:10 Föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)
MSBFS 2020:9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021)
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering