Hoppa till innehållet
Kiwa Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 010-479 30 00
Webbplats: https://www.kiwa.se

Postadress

Kiwa Sweden AB
Box 7178
17007 Solna

Besöksadress

Kiwa Sweden AB
Råsundavägen 12
16967 Solna

Ackrediteringsområden

Notifiering, Anmälda organ, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Anmält organ (17065)
Direktiv/förordning (6) Produktgrupp (9)
2006/42/EG Anordningar för lyft av personer eller personer och gods vilka medför risk att falla från en höjd på mer än tre meter
2006/42/EG Bandsågar med manuell inläggning och/eller borttagning Sågar med fast verktygsläge under sågning och som har ett fast eller fram- och återgående bord eller stöd för arbetsstycket
2006/42/EG Bandsågar med manuell inläggning och/eller borttagning Sågar med verktyget monterat på en vagn med fram- och återgående rörelse
2006/42/EG Cirkelsågar (en- eller flerbladiga) Sågar med fast verktygsläge under bearbetning och som har manuelt drivet, fram- och återgående sågbord eller vagn
2006/42/EG Cirkelsågar (en- eller flerbladiga) Sågar med fast verktygsläge under bearbetning, med fast bord eller stöd för arbetsstycket med manuell matning eller en löstagbar anordning för maskinell matning
2006/42/EG Cirkelsågar (en- eller flerbladiga) Sågar med fast verktygsläge under sågning och som har en inbyggd maskinell matningsanordning för arbetsstyckena med manuell inläggning och/eller borttagning
2006/42/EG Cirkelsågar (en- eller flerbladiga) Sågar med rörligt verktygsläge under sågning och som har en maskinell förflyttning av verktyget med manuell inläggning och/eller borttagning
2006/42/EG Fordonslyftar
2006/42/EG Handmatade bordfräsmaskiner med vertikal spindel för bearbetning av trä
2006/42/EG Handmatade rikthyvlar för träbearbetning
2006/42/EG Handmatade tappmaskiner med flera verktygshållare för träbearbetning
2006/42/EG Kombinerade maskiner av de slag som avses i punkterna 1-4 och 7
2006/42/EG Planhyvlar för enkelsidig träbearbetning med inbyggd maskinell matningsanordning för arbetsstyckena med manuell inläggning och/eller borttagning
2014/33/EU Säkerhetskomponenter
2014/33/EU Hissar
2014/68/EU Tryckbärande anordningar

Kravdokument

Beteckning Namn
2006/42/EG Maskiner (MD)
2014/33/EU Hissar och säkerhetskomponenter till hissar (LD)
2014/68/EU Tryckbärande anordningar (PED)
AFS 2008:03 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner
AFS 2016:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar
BFS 2011:12 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2022:7 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska bli anmält och utsett

Notifiering, Anmälda organ, SS-EN ISO/IEC 17024:2012

Anmält organ (17024)
Direktiv/förordning (6) Produktgrupp (9)
2014/68/EU Tryckbärande anordningar

Kravdokument

Beteckning Namn
2014/68/EU Tryckbärande anordningar (PED)
AFS 2016:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2022:7 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska bli anmält och utsett

Notifiering, Anmälda organ, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Anmält organ (17021)
Direktiv/förordning (6) Produktgrupp (9)
2014/68/EU Tryckbärande anordningar

Kravdokument

Beteckning Namn
2014/33/EU Hissar och säkerhetskomponenter till hissar (LD)
2014/68/EU Tryckbärande anordningar (PED)
AFS 2016:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar
BFS 2011:12 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
IAF MD 1:2023 IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization
IAF MD 11:2023 IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021-1 for Audits of Integrated Management Systems
IAF MD 2:2023 IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems
IAF MD 23:2023 Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies
IAF MD 28:2023 IAF Mandatory Document for the Upload and Maintenance of Data on IAF Database
IAF MD 4:2023 IAF Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes
IAF MD 5:2023 Determination of Audit Time of Quality, Environmental and Occupational Health and Safety Management Systems
SS-EN ISO/IEC 17021-3:2019 Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem –Del 3: Kompetenskrav för revision och certifiering av kvalitetsledningssystem (ISO/IEC 17021 3:2017)
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2022:7 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska bli anmält och utsett

Notifiering, Anmälda organ, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Anmält organ (17020)
Direktiv/förordning (6) Produktgrupp (9)
2010/35/EU Tank, batterifordon/-vagn eller MEG-container (MEGC)
2010/35/EU Tryckkärl
2014/33/EU Säkerhetskomponenter
2014/33/EU Hissar
2014/68/EU Tryckbärande anordningar

Kravdokument

Beteckning Namn
2010/35/EU Transportabla tryckbärande anordningar (TPED)
2014/33/EU Hissar och säkerhetskomponenter till hissar (LD)
2014/68/EU Tryckbärande anordningar (PED)
AFS 2016:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar
BFS 2011:12 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
MSBFS 2011:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2022:7 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska bli anmält och utsett