Hoppa till innehållet
Kiwa Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 010-479 30 00
Webbplats: https://www.kiwa.se

Postadress

Kiwa Sweden AB
Box 7178
17007 Solna

Besöksadress

Kiwa Sweden AB
Råsundavägen 12
16967 Solna

Ackrediteringsområden

Anmälda organ, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Anmält organ (17065)
Direktiv/förordning (6) Produktgrupp (9)
2006/42/EG Anordningar för lyft av personer eller personer och gods vilka medför risk att falla från en höjd på mer än tre meter
2006/42/EG Bandsågar med manuell inläggning och/eller borttagning Sågar med fast verktygsläge under sågning och som har ett fast eller fram- och återgående bord eller stöd för arbetsstycket
2006/42/EG Bandsågar med manuell inläggning och/eller borttagning Sågar med verktyget monterat på en vagn med fram- och återgående rörelse
2006/42/EG Cirkelsågar (en- eller flerbladiga) Sågar med fast verktygsläge under bearbetning och som har manuelt drivet, fram- och återgående sågbord eller vagn
2006/42/EG Cirkelsågar (en- eller flerbladiga) Sågar med fast verktygsläge under bearbetning, med fast bord eller stöd för arbetsstycket med manuell matning eller en löstagbar anordning för maskinell matning
2006/42/EG Cirkelsågar (en- eller flerbladiga) Sågar med fast verktygsläge under sågning och som har en inbyggd maskinell matningsanordning för arbetsstyckena med manuell inläggning och/eller borttagning
2006/42/EG Cirkelsågar (en- eller flerbladiga) Sågar med rörligt verktygsläge under sågning och som har en maskinell förflyttning av verktyget med manuell inläggning och/eller borttagning
2006/42/EG Fordonslyftar
2006/42/EG Handmatade bordfräsmaskiner med vertikal spindel för bearbetning av trä
2006/42/EG Handmatade rikthyvlar för träbearbetning
2006/42/EG Handmatade tappmaskiner med flera verktygshållare för träbearbetning
2006/42/EG Kombinerade maskiner av de slag som avses i punkterna 1-4 och 7
2006/42/EG Planhyvlar för enkelsidig träbearbetning med inbyggd maskinell matningsanordning för arbetsstyckena med manuell inläggning och/eller borttagning
2014/33/EU Säkerhetskomponenter
2014/33/EU Hissar
2014/68/EU Tryckbärande anordningar

Kravdokument

Beteckning Namn
2006/42/EG Maskiner
2014/33/EU Direktiv om hissar och säkerhetskomponenter till hissar
2014/68/EU Direktiv om tryckbärande anordningar
AFS 2008:03 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner
AFS 2016:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar
BFS 2011:12 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
STAFS 2011:5/UPPHÄVD Swedacs föreskrifter och allmänna råd för anmälda organ
STAFS 2015:6/UPPHÄVD Swedacs föreskrifter och allmänna råd om anmälda organ inom vissa områden
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Anmälda organ, SS-EN ISO/IEC 17024:2012

Anmält organ (17024)
Direktiv/förordning (6) Produktgrupp (9)
2014/68/EU Tryckbärande anordningar

Kravdokument

Beteckning Namn
2014/68/EU Direktiv om tryckbärande anordningar
AFS 2016:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar
STAFS 2015:6/UPPHÄVD Swedacs föreskrifter och allmänna råd om anmälda organ inom vissa områden
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Anmälda organ, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Anmält organ (17021)
Direktiv/förordning (6) Produktgrupp (9)
2014/33/EU Säkerhetskomponenter
2014/33/EU Hissar
2014/68/EU Tryckbärande anordningar

Kravdokument

Beteckning Namn
2014/33/EU Direktiv om hissar och säkerhetskomponenter till hissar
2014/68/EU Direktiv om tryckbärande anordningar
AFS 2016:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar
BFS 2011:12 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
STAFS 2015:6/UPPHÄVD Swedacs föreskrifter och allmänna råd om anmälda organ inom vissa områden
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Anmälda organ, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Anmält organ (17020)
Direktiv/förordning (6) Produktgrupp (9)
2010/35/EU Tank, batterifordon/-vagn eller MEG-container (MEGC)
2010/35/EU Tryckkärl
2014/33/EU Säkerhetskomponenter
2014/33/EU Hissar
2014/68/EU Tryckbärande anordningar
Anmält organ (17065)
Direktiv/förordning (6) Produktgrupp (9)
2014/68/EU Tryckbärande anordningar

Kravdokument

Beteckning Namn
2010/35/EU Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU
2014/33/EU Direktiv om hissar och säkerhetskomponenter till hissar
2014/68/EU Direktiv om tryckbärande anordningar
AFS 2016:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar
BFS 2011:12 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
MSBFS 2011:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar
STAFS 2011:5/UPPHÄVD Swedacs föreskrifter och allmänna råd för anmälda organ
STAFS 2015:6/UPPHÄVD Swedacs föreskrifter och allmänna råd om anmälda organ inom vissa områden
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering