Hoppa till innehållet
St1 Refinery AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 031-744 62 72
Webbplats: wwwst1.se

Postadress

St1 Refinery AB
Box 8889
402 72 Göteborg

Besöksadress

St1 Refinery AB
Bensinvägen 1
418 34 Göteborg

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Cisternkontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11) Anmärkning (15)
B MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Revisionskontroll Endast rörledningar
B MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Återkommande kontroll Endast rörledningar
Trycksatta anordningar
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
B AFS 2017:3 Rörledning In- och utvändig undersökning
B AFS 2017:3 Säkerhetsutrustning Funktionskontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
AFS 2017:3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar
MSBFS 2018:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering