Enköpings kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vatten- och avloppsavdelningen
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Laboratoriet
Telefon: 0171-62 55 64
Webbplats: www.enkoping.se

Postadress

Enköpings kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vatten- och avloppsavdelningen

745 80 Enköping

Besöksadress

Enköpings kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vatten- och avloppsavdelningen
Magasinsgatan 1
749 35 Enköping

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Provtagning -
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6)
Provtagning

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier