Sveriges lantbruksuniversitet, Inst för vatten och miljö
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Sektionen för Organisk Miljökemi och Ekotoxikologi
Telefon: 018-67 10 00
Webbplats: www.slu.se/vatten-miljo

Postadress

Sveriges lantbruksuniversitet, Inst för vatten och miljö
Box 7050
750 07 Uppsala

Besöksadress

Sveriges lantbruksuniversitet, Inst för vatten och miljö
Lennart Hjelms väg 9
756 51 Uppsala

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Organiska miljögifter och pesticider Dricksvatten
Organiska miljögifter och pesticider Sötvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier