Bureau Veritas Certification Sverige AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 031-606500
Webbplats: www.bureauveritas.se

Postadress

Bureau Veritas Certification Sverige AB
Fabriksgatan 13
412 50 Göteborg

Besöksadress

Bureau Veritas Certification Sverige AB
Fabriksgatan 13
412 50 Göteborg

Ackrediteringsområden

Certifieringsorgan - Ledningssystem, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ledningssystem för arbetsmiljö
Kravspecifikation (7)
AFS 2001:1
SIS-OHSAS 18001:2007
SS-ISO 45001:2018
Ledningssystem för energi
Kravspecifikation (7)
SS-EN ISO 50001:2011
Ledningssystem för kvalitet
Kravspecifikation (7)
SS-EN ISO 9001:2015
Ledningssystem för miljö
Kravspecifikation (7)
SS-EN ISO 14001:2015
STEMFS 2014:2
Ledningssystem för skogsbruk
Kravspecifikation (7)
PEFC SWE TD IV

Kravdokument

Beteckning Namn
ISO 50003:2014 Energy management systems - Requirements for bodies providing audit verification of energy management systems
PEFC SWE 005:4 Svenska PEFC:s krav för certifieringsorganisationer
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2007:13 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem
STEMFS 2014:2 Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag.

Ackrediteringens omfattning