Hoppa till innehållet
Bureau Veritas certification Sverige AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 031-606500
Webbplats: www.bureauveritas.se

Postadress

Bureau Veritas certification Sverige AB
Fabriksgatan 13
412 50 Göteborg

Besöksadress

Bureau Veritas certification Sverige AB
Fabriksgatan 13
412 50 Göteborg

Ackrediteringsområden

Certifiering av ledningssystem, (EG) nr 1221/2009 EMAS

Ledningssystem för miljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Byggverksamhet EMAS IAF 28 Byggverksamhet Begränsat till NACE; F41-43
Byggverksamhet EMAS IAF 34 Teknisk konsultverksamhet Begränsat till NACE; M71-72, M74.1, M74.9
Försörjningssektorn EMAS IAF 25 Elförsörjning (elverk) Begränsat till NACE; D35.1
Försörjningssektorn EMAS IAF 26 Gasförsörjning (gasverk) Begränsat till NACE; D35.2
Försörjningssektorn EMAS IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) Begränsat till NACE; D35.3, E36
Hälsa EMAS IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster Begränsat till NACE; Q86, Q87, Q88, M75
Jordbruk, skogsbruk och fiske EMAS IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske Begränsat till NACE; A02
Kemikalier EMAS IAF 10 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter Begränsat till NACE; C19.2
Kemikalier EMAS IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer Begränsat till NACE; C20
Kemikalier EMAS IAF 13 Läkemedel Begränsat till NACE; C21
Kemikalier EMAS IAF 14 Gummi- och plastvaror Begränsat till NACE; C22
Kemikalier EMAS IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) Begränsat till NACE; C23 exkl. 23.5-6
Kemikalier EMAS IAF 16 Cement, kalk och gips etc Begränsat till NACE; C23.5-6
Livsmedel EMAS IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak Begränsat till NACE; C10-12
Livsmedel EMAS IAF 30 Hotell och restauranger Begränsat till NACE; I55-56
Mekanik EMAS IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) Begränsat till NACE; C24 exkl 24.46, C25 exkl. 25.4, C33.11
Mekanik EMAS IAF 18 Övriga maskiner Begränsat till NACE; C25.4, C28, C30.4, C22.12, C33.2
Mekanik EMAS IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning Begränsat till NACE; C26-27, C33.13-14, S95.1
Mekanik EMAS IAF 20 Fartyg och båtar Begränsat till NACE; C30.1, C33.15
Mekanik EMAS IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d. Begränsat till NACE; C30.3, C33.16
Mekanik EMAS IAF 22 Övriga transportmedel Begränsat till NACE; C29, C30.2, C30.9, C33.17
Papper EMAS IAF 07 Massa, papper och pappersvaror Begränsat till NACE; C17
Papper EMAS IAF 08 Förlagsverksamhet Begränsat till NACE; J58.1, J59.2
Papper EMAS IAF 09 Tryckeriverksamhet Begränsat till NACE; C18
Tillverkning EMAS IAF 04 Textilier och kläder Begränsat till NACE; C13-14
Tillverkning EMAS IAF 05 Läder, läder- och skinnvaror Begränsat till NACE; C15.11, C15.12, C15.2
Tillverkning EMAS IAF 06 Trä och varor av trä Begränsat till NACE; C16.1, C16.2
Tillverkning EMAS IAF 23 Annan tillverkning Begränsat till NACE; C31-32, C33.19
Tjänster EMAS IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar Begränsat till NACE; G45-47, S95.2
Tjänster EMAS IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing Begränsat till NACE; K64-66, L68, N77
Tjänster EMAS IAF 33 IT och datatjänster Begränsat till NACE; J58.2, J62, J63.1
Tjänster EMAS IAF 35 Annan företagsservice Begränsat till NACE; M69-70, M73, M74.2,3, N78, N80-82
Tjänster EMAS IAF 36 Offentlig förvaltning Begränsat till NACE; O84
Tjänster EMAS IAF 37 Utbildning Begränsat till NACE; P85
Transport och avfallshantering EMAS IAF 24 Återvinning Begränsat till NACE; E38.3
Transport och avfallshantering EMAS IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation Begränsat till NACE; H49, H50, H51, H52, H53, J61
Transport och avfallshantering EMAS IAF 39 Annan samhällsservice Begränsat till NACE; E37, E38.11, E38.12, E38.21, E38.22, E39, J59.1, J60, J63.9, N79, R90, R91, R92, R93, S94, S96
Utvinning av mineral EMAS IAF 02 Utvinning av mineral Begränsat till NACE; B08, B09

Kravdokument

Beteckning Namn
(EU) 2023/2463 EMAS Users Guide Användarhandledning för EMAS
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Ackrediteringens omfattning