Hoppa till innehållet
SAAB AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Support and Services, Business Unit Tactical Solutions
Telefon: 063-15 61 77

Postadress

SAAB AB
Box 360
831 25 Östersund

Besöksadress

SAAB AB
Storlienvägen 56
831 52 Östersund

Ackrediteringsområden

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Trycksättning med gas
Typ Kravspecifikation (7) Typ av kontroll (11) Mätområde/mätnivå (14)
C AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck 0-360 Bar

Kravdokument

Beteckning Namn
AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck
STAFS 2011:18 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av kontrollorgan
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering