Hoppa till innehållet
Saab AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Surveillance
Telefon: 031-794 90 00
Webbplats: www.saabgroup.com

Postadress

Saab AB

412 89 Göteborg

Besöksadress

Saab AB
Solhusgatan 10 Kallebäcks Teknikpark
412 89 Göteborg

Ackrediteringsområden

Kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Tid och frekvens
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Frekvens Frekvensvisande
Frekvens Förstärkare

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Elektrisk provning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
EMC Radioutrustning
EMC System och produkter
EMC ESD Komponenter
EMC Kommunikationsutrustning

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering