Tekniska förvaltningen VA-laboratoriet (Växjö)
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Avloppsreningsverket Sundet
Telefon: 0470-79 67 00

Postadress

Tekniska förvaltningen VA-laboratoriet (Växjö)

355 93 Växjö

Besöksadress

Tekniska förvaltningen VA-laboratoriet (Växjö)
Avloppsreningsverket Sundet
355 93 Växjö

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier