Stockholms Universitet, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi ACES
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Enheterna för biogeokemi och miljöföroreningars kemi
Telefon: 08-674 70 00

Postadress

Stockholms Universitet, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi ACES

106 91 Stockholm

Besöksadress

Stockholms Universitet, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi ACES
Svante Arrhenius väg 8
114 18 Stockholm

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Oorganisk kemi Biologiskt material/biota
Oorganisk kemi Jord
Oorganisk kemi Slam/Sediment
Oorganisk kemi Dricksvatten
Oorganisk kemi Sötvatten
Organiska miljögifter och pesticider Biologiskt material/biota
Provtagning Omgivningsluft
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Vattenanalys Biologiskt material/biota
Vattenanalys Slam/Sediment

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier