Hoppa till innehållet
Stockholms Universitet, Institutionen för miljövetenskap
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Enheterna för atmosfärvetenskap, biogeokemi och miljöföroreningars kemi
Telefon: 08-674 70 00

Postadress

Stockholms Universitet, Institutionen för miljövetenskap

106 91 Stockholm

Besöksadress

Stockholms Universitet, Institutionen för miljövetenskap
Svante Arrhenius väg 8
114 18 Stockholm

Ackrediteringsområden

Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Luft- och rökgasanalys Omgivningsluft
Oorganisk kemi Biologiskt material/biota
Oorganisk kemi Jord
Oorganisk kemi Slam/Sediment
Oorganisk kemi Dricksvatten
Oorganisk kemi Sötvatten
Provtagning Omgivningsluft
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Vattenanalys Biologiskt material/biota
Vattenanalys Slam/Sediment

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering