Hoppa till innehållet
Stockholms Universitet, Institutionen för ekologi, miljö och botanik
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Marinekologi laboratoriet
Telefon: 08-16 20 00

Postadress

Stockholms Universitet, Institutionen för ekologi, miljö och botanik

106 91 Stockholm

Besöksadress

Stockholms Universitet, Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Svante Arrhenius väg 20A
114 18 Stockholm

Ackrediteringsområden

Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Biologiska undersökningar
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Biologisk analys Havsvatten/Brackvatten
Provtagning Havsvatten/Brackvatten
Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Provtagning Slam/Sediment
Provtagning -
Provtagning Havsvatten/Brackvatten
Provtagning Sötvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Biologiskt material/biota
Vattenanalys Slam/Sediment

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering