Hoppa till innehållet
Akademiska laboratoriet
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Akademiska Sjukhuset
Telefon: 018-611 00 00
Webbplats: https://www.akademiska.se/for-vardgivare/verksamhetsomraden/akademiska-laboratoriet

Postadress

Akademiska laboratoriet
Ing. 61, 5 tr
751 85 Uppsala

Besöksadress

Akademiska laboratoriet
Sjukhusvägen 1
751 85 Uppsala

Ackrediteringsområden

Medicinsk provning, SS-EN ISO 15189:2012

Klinisk farmakologi
Teknikområde (6)
Droganalyser
Läkemedelsanalys
Klinisk genetik
Teknikområde (6)
Cytogenetik
Molekylär cytogenetik
Molekylärgenetisk diagnostik
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Teknikområde (6)
Klinisk immunologi
Stamcellsanalys
Transfusionsmedicin
Transplantationsimmunologi
Klinisk kemi
Teknikområde (6)
Allmänkemi
Endokrinologi
Hematologi
Koagulation
Molekylärbiologi
Proteinkemi
Provtagning
Klinisk mikrobiologi
Teknikområde (6)
Klinisk bakteriologi
Klinisk mykologi
Klinisk parasitologi
Klinisk virologi
Läkemedelsanalys
Klinisk patologi
Teknikområde (6)
Morfologisk diagnostik

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering