Hoppa till innehållet
INCERT AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-48002200
Webbplats: www.incert.se

Postadress

INCERT AB
Gustavslundsvägen 131
167 51 Bromma

Besöksadress

INCERT AB
Gustavslundsvägen 131
167 51 Bromma

Ackrediteringsområden

Certifiering av personer, SS-EN ISO/IEC 17024:2012

Fibertekniker
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Specifik kompetens (9) Anmärkning (15)
Fibertekniker Fibertekniker Rev 7, inkluderar SEK Teknisk rapport 14 utgåva 2 Fibertekniker Endast förvaltning
Kyl- och värmepumptekniker
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning/certifieringsregel (8) Specifik kompetens (9)
Kyl- och värmepumptekniker Förordning 2016:1128 Kyl- och värmepumpstekniker – Certifieringsordning (2022-09-16) Kyl- och värmepumptekniker
Ventilationsmontör
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Specifik kompetens (9) Anmärkning (15)
Ventilationsmontör PVYN:s personcertifiering Ventilationsmontör Endast förvaltning

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering