Hoppa till innehållet
Norrvatten
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Kommunalförbundet Norrvattens laboratorium
Telefon: 08-505 254 50

Postadress

Norrvatten
Box 2093
169 02 Solna

Besöksadress

Norrvatten
Vattenverksvägen 20
175 47 Järfälla

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Oorganisk kemi Dricksvatten
Oorganisk kemi Sötvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Dricksvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Ackrediteringens omfattning