Hoppa till innehållet
NDT Training Center AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 021-16 44 40
Webbplats: www.ndttraining.se

Postadress

NDT Training Center AB
Regattagatan 23
723 48 Västerås

Besöksadress

NDT Training Center AB
Regattagatan 24
723 48 Västerås

Ackrediteringsområden

Anmält organ, SS-EN ISO/IEC 17024:2012

Erkänt tredjepartsorgan (17024)
Direktiv/förordning (6) Produktgrupp (9)
2014/68/EU Tryckbärande anordningar

Kravdokument

Beteckning Namn
2014/68/EU Direktiv om tryckbärande anordningar
AFS 2016:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar
STAFS 2015:6 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om anmälda organ inom vissa områden
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Ackrediteringens omfattning