Länssjukhuset Ryhov
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Klinisk fysiologi, Hiss O, Plan 5
Telefon: 036-32 34 20
Webbplats: www.lj.se/medicinskdiagnostik

Postadress

Länssjukhuset Ryhov
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Besöksadress

Länssjukhuset Ryhov
Sjukhusgatan
553 05 Jönköping

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Bild- och funktionsmedicin
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Klinisk fysiologi Patient
Klinisk neurofysiologi Patient
Nuklearmedicin Patient

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier