Hoppa till innehållet
Laboratoriemedicin, Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, Region Jönköpings län
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 010-2420000
Webbplats: https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/diagnostik/laboratoriemedicin/

Postadress

Laboratoriemedicin, Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, Region Jönköpings län
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Besöksadress

Laboratoriemedicin, Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, Region Jönköpings län
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Ackrediteringsområden

Medicinsk provning, SS-EN ISO 15189:2012

Assisterad befruktning
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Teknikområde (6)
Klinisk immunologi
Transfusionsmedicin
Klinisk kemi
Teknikområde (6)
Allmänkemi
Droganalyser
Droganalyser arbetsplatstestning
Endokrinologi
Hematologi
Koagulation
Läkemedelsanalys
Molekylärbiologi
Morfologi och cellräkning
Proteinkemi
Provtagning
Provtagning arbetsplatstestning
Klinisk mikrobiologi
Teknikområde (6)
Klinisk bakteriologi
Klinisk immunologi
Klinisk parasitologi
Klinisk virologi
Molekylärbiologi
Klinisk patologi
Teknikområde (6)
Morfologisk diagnostik

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering