Hoppa till innehållet
Laboratoriemedicin Värmland
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Centralsjukhuset Karlstad
Telefon: 010-8391545
Webbplats: https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Analysportal/

Postadress

Laboratoriemedicin Värmland

651 82 Karlstad

Besöksadress

Laboratoriemedicin Värmland
Centralsjukhuset Karlstad
651 85 Karlstad

Ackrediteringsområden

Medicinsk provning, SS-EN ISO 15189:2012

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Teknikområde (6)
Klinisk immunologi
Transfusionsmedicin
Klinisk kemi
Teknikområde (6)
Allmänkemi
Droganalyser
Endokrinologi
Hematologi
Koagulation
Läkemedelsanalys
Proteinkemi
Provtagning
Klinisk mikrobiologi
Teknikområde (6)
Klinisk bakteriologi
Klinisk mykologi
Klinisk parasitologi
Klinisk virologi
Klinisk patologi
Teknikområde (6)
Morfologisk diagnostik

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering