Hoppa till innehållet
BMG TRADA Certifiering AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3607020
Webbplats: www.bmgprosanitas.se

Postadress

BMG TRADA Certifiering AB
Box 9006
400 91 Göteborg

Besöksadress

BMG TRADA Certifiering AB
Fjordvägen 45
436 50 Hovås

Ackrediteringsområden

Certifiering av ledningssystem, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ledningssystem för arbetsmiljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Byggverksamhet SS-ISO 45001:2018 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet SS-ISO 45001:2018 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Försörjningssektorn SS-ISO 45001:2018 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn SS-ISO 45001:2018 IAF 26 Gasförsörjning (gasverk) -
Försörjningssektorn SS-ISO 45001:2018 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Hälsa SS-ISO 45001:2018 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Kemikalier SS-ISO 45001:2018 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror -
Kemikalier SS-ISO 45001:2018 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Kemikalier SS-ISO 45001:2018 IAF 14 Gummi- och plastvaror -
Kemikalier SS-ISO 45001:2018 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Kemikalier SS-ISO 45001:2018 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Kemikalier SS-ISO 45001:2018 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Livsmedel SS-ISO 45001:2018 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak Begränsat till C10 Livsmedelsframställning och C11 Framställning av drycker
Livsmedel SS-ISO 45001:2018 IAF 30 Hotell och restauranger -
Mekanik SS-ISO 45001:2018 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Mekanik SS-ISO 45001:2018 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik SS-ISO 45001:2018 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik SS-ISO 45001:2018 IAF 20 Fartyg och båtar -
Mekanik SS-ISO 45001:2018 IAF 22 Övriga transportmedel Exklusive C30.2 Tillverkning av rälsfordon
Papper SS-ISO 45001:2018 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror -
Papper SS-ISO 45001:2018 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Tillverkning SS-ISO 45001:2018 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning SS-ISO 45001:2018 IAF 05 Läder, läder- och skinnvaror -
Tillverkning SS-ISO 45001:2018 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning SS-ISO 45001:2018 IAF 23 Annan tillverkning -
Tjänster SS-ISO 45001:2018 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster SS-ISO 45001:2018 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster SS-ISO 45001:2018 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster SS-ISO 45001:2018 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster SS-ISO 45001:2018 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster SS-ISO 45001:2018 IAF 37 Utbildning -
Transport och avfallshantering SS-ISO 45001:2018 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering SS-ISO 45001:2018 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering SS-ISO 45001:2018 IAF 39 Annan samhällsservice -
Ledningssystem för kvalitet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Byggverksamhet SS-EN ISO 9001:2015 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet SS-EN ISO 9001:2015 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 9001:2015 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 9001:2015 IAF 26 Gasförsörjning (gasverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 9001:2015 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Hälsa SS-EN ISO 9001:2015 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Kemikalier SS-EN ISO 9001:2015 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror -
Kemikalier SS-EN ISO 9001:2015 IAF 10 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter -
Kemikalier SS-EN ISO 9001:2015 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Livsmedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Livsmedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak Begränsat till C10 Livsmedelsframställning och C11 Framställning av drycker
Livsmedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 30 Hotell och restauranger -
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 20 Fartyg och båtar -
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 22 Övriga transportmedel Exklusive C30.2 Tillverkning av rälsfordon
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror -
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 05 Läder, läder- och skinnvaror -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 14 Gummi- och plastvaror -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 23 Annan tillverkning -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 37 Utbildning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 39 Annan samhällsservice -
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 02 Utvinning av mineral -
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Ledningssystem för miljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Byggverksamhet SS-EN ISO 14001:2015 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet SS-EN ISO 14001:2015 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Energikartläggning i stora företag STEMFS 2014:2 Energikartläggning i stora företag -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 14001:2015 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 14001:2015 IAF 26 Gasförsörjning (gasverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 14001:2015 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Hälsa SS-EN ISO 14001:2015 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Jordbruk, skogsbruk och fiske SS-EN ISO 14001:2015 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 10 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 13 Läkemedel -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 14 Gummi- och plastvaror -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Livsmedel SS-EN ISO 14001:2015 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak Begränsat till C10 Livsmedelsframställning och C11 Framställning av drycker
Livsmedel SS-EN ISO 14001:2015 IAF 30 Hotell och restauranger -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 20 Fartyg och båtar -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d. -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 22 Övriga transportmedel -
Papper SS-EN ISO 14001:2015 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror -
Papper SS-EN ISO 14001:2015 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper SS-EN ISO 14001:2015 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 05 Läder, läder- och skinnvaror Exklusive C15.11 Garvning och annan läderberedning, pälsberedning
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 23 Annan tillverkning -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 37 Utbildning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 39 Annan samhällsservice -
Utvinning av mineral SS-EN ISO 14001:2015 IAF 02 Utvinning av mineral Begränsat till B 07 Utvinning av metallmalmer, B 08 Annan utvinning av mineral och B 09 Service till utvinning

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering