BMG TRADA Certifiering AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3607020
Webbplats: www.bmgprosanitas.se

Postadress

BMG TRADA Certifiering AB
Box 9006
400 91 Göteborg

Besöksadress

BMG TRADA Certifiering AB
Fjordvägen 45
436 50 Hovås

Ackrediteringsområden

Certifieringsorgan - Ledningssystem, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ledningssystem för arbetsmiljö
Kravspecifikation (7)
AFS 2001:1
SIS-OHSAS 18001:2007
SS-ISO 45001:2018
Ledningssystem för kvalitet
Kravspecifikation (7)
SS-EN ISO 9001:2015
Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
Kravspecifikation (7)
FSSC 22000:2017 ver 4.1
SS-EN ISO 22000:2005
Ledningssystem för miljö
Kravspecifikation (7)
SS-EN ISO 14001:2015

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2007:13 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem
SIS ISO/TS 22003:2013 Food safety management systems – Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
FSSC 22000, part II Food Safety System Certification 22000 part II: Requirements and regulations for certification bodies

Ackrediteringens omfattning