Hoppa till innehållet
Radonova Laboratories AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 018-56 88 00
Webbplats: www.radonova.se

Postadress

Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

Besöksadress

Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Aktivitetsmätning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Luft
Livsmedelanalys Aska
Livsmedelanalys Biologiskt material/biota
Vattenanalys Dricksvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering