LRQA Sverige AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 031-26 21 80
Webbplats: www.lrqa.se

Postadress

LRQA Sverige AB
Box 2107
433 02 Sävedalen

Besöksadress

LRQA Sverige AB
Göteborgsvägen 74
433 63 Sävedalen

Ackrediteringsområden

Certifieringsorgan - Ledningssystem, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ledningssystem för arbetsmiljö
Kravspecifikation (7)
AFS 2001:1
BEK nr 1191 af 09/10/2013
BEK nr 1510 af 14/12/2018
DS/ISO 45001:2018
DS/OHSAS 18001:2008
SIS-OHSAS 18001:2007
SS-ISO 45001:2018
Ledningssystem för kvalitet
Kravspecifikation (7)
SS-EN ISO 9001:2015
Ledningssystem för miljö
Kravspecifikation (7)
SS-EN ISO 14001:2015
STEMFS 2014:2

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2007:13 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STEMFS 2014:2 Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag.