Hoppa till innehållet
LRQA Sverige AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 031-26 21 80
Webbplats: www.lrqa.se

Postadress

LRQA Sverige AB
Johan Willins Gata 6
416 64 Göteborg

Besöksadress

LRQA Sverige AB
Johan Willins Gata 6
416 64 Göteborg

Ackrediteringsområden

Certifiering av ledningssystem, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ledningssystem för arbetsmiljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Byggverksamhet BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 28 Byggverksamhet
Byggverksamhet BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet
Byggverksamhet DS/EN ISO 45001:2023 IAF 28 Byggverksamhet
Byggverksamhet DS/EN ISO 45001:2023 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet
Byggverksamhet SS-EN ISO 45001:2023 IAF 28 Byggverksamhet
Byggverksamhet SS-EN ISO 45001:2023 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet
Hälsa BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster
Hälsa DS/EN ISO 45001:2023 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster
Hälsa SS-EN ISO 45001:2023 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster
Kemikalier BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer
Kemikalier BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 14 Gummi- och plastvaror
Kemikalier BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle)
Kemikalier DS/EN ISO 45001:2023 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer
Kemikalier DS/EN ISO 45001:2023 IAF 14 Gummi- och plastvaror
Kemikalier DS/EN ISO 45001:2023 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle)
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 14 Gummi- och plastvaror
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle)
Mekanik BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle)
Mekanik BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 18 Övriga maskiner
Mekanik BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 22 Övriga transportmedel
Mekanik DS/EN ISO 45001:2023 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle)
Mekanik DS/EN ISO 45001:2023 IAF 18 Övriga maskiner
Mekanik DS/EN ISO 45001:2023 IAF 22 Övriga transportmedel
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle)
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 18 Övriga maskiner
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 22 Övriga transportmedel
Tillverkning BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 06 Trä och varor av trä
Tillverkning DS/EN ISO 45001:2023 IAF 06 Trä och varor av trä
Tillverkning SS-EN ISO 45001:2023 IAF 06 Trä och varor av trä
Tjänster BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 35 Annan företagsservice
Tjänster BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 36 Offentlig förvaltning
Tjänster DS/EN ISO 45001:2023 IAF 35 Annan företagsservice
Tjänster DS/EN ISO 45001:2023 IAF 36 Offentlig förvaltning
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 35 Annan företagsservice
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 36 Offentlig förvaltning
Transport och avfallshantering BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 24 Återvinning
Transport och avfallshantering BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation
Transport och avfallshantering BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 39 Annan samhällsservice
Transport och avfallshantering DS/EN ISO 45001:2023 IAF 24 Återvinning
Transport och avfallshantering DS/EN ISO 45001:2023 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation
Transport och avfallshantering DS/EN ISO 45001:2023 IAF 39 Annan samhällsservice
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 45001:2023 IAF 24 Återvinning
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 45001:2023 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 45001:2023 IAF 39 Annan samhällsservice
Ledningssystem för kvalitet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Byggverksamhet SS-EN ISO 9001:2015 IAF 28 Byggverksamhet
Byggverksamhet SS-EN ISO 9001:2015 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet
Försörjningssektorn SS-EN ISO 9001:2015 IAF 25 Elförsörjning (elverk)
Hälsa och sociala tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster inkl Företagshälsovård enligt FHV 7/2016 – KRAV – Ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård
Kemikalier SS-EN ISO 9001:2015 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror
Kemikalier SS-EN ISO 9001:2015 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer
Livsmedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak
Livsmedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 30 Hotell och restauranger
Läkemedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 13 Läkemedel
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle)
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 18 Övriga maskiner
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 20 Fartyg och båtar
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 22 Övriga transportmedel
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 09 Tryckeriverksamhet
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 04 Textilier och kläder
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 06 Trä och varor av trä
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 14 Gummi- och plastvaror
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 23 Annan tillverkning
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 33 IT och datatjänster
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 35 Annan företagsservice
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 36 Offentlig förvaltning
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 37 Utbildning
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 24 Återvinning
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 39 Annan samhällsservice
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 02 Utvinning av mineral
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips)
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 16 Cement, kalk och gips etc
Ledningssystem för miljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Byggverksamhet SS-EN ISO 14001:2015 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet SS-EN ISO 14001:2015 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Energikartläggning i stora företag STEMFS 2014:2 Energikartläggning i stora företag Omfattning enligt SS-EN ISO 14001
Försörjningssektorn SS-EN ISO 14001:2015 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Hälsa SS-EN ISO 14001:2015 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 13 Läkemedel -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 14 Gummi- och plastvaror -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Livsmedel SS-EN ISO 14001:2015 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel SS-EN ISO 14001:2015 IAF 30 Hotell och restauranger -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 20 Fartyg och båtar -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 22 Övriga transportmedel -
Papper SS-EN ISO 14001:2015 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror -
Papper SS-EN ISO 14001:2015 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 23 Annan tillverkning -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 37 Utbildning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 39 Annan samhällsservice -
Utvinning av mineral SS-EN ISO 14001:2015 IAF 02 Utvinning av mineral -

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STEMFS 2014:2 Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag.