Hoppa till innehållet
LRQA Sverige AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 031-262180
Webbplats: www.lrqa.se

Postadress

LRQA Sverige AB
Box 2107
433 02 Sävedalen

Besöksadress

LRQA Sverige AB
Göteborgsvägen 74
433 63 Sävedalen

Ackrediteringsområden

Organ för validering och verifiering, SS-EN ISO 14065:2013

Verksam i: Sverige/Sweden, Danmark/Denmark
Giltig t.o.m: 2023-01-29
Verifiering av växthusgaser EU-ETS
Verksamhetsgrupp (9) Verksamhetsområde (10)
1a enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Förbränning av bränsle i anläggningar där endast kommersiella standardbränslen som definieras i förordning (EU) 2018/2066 används eller om naturgas används i anläggningar inom kategori A eller B
1b enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Förbränning av bränsle i anläggningar, utan begränsningar
99 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Verksamheter som omfattas av kommissionens beslut K(2004) 4240/1 (29 okt 2004), K(2005) 4498 (24 nov 2005), K(2006) 107 (23 jan 2007)
6 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Tillverkning av glas, inklusive glasfibrer
3 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Rostning och sintring, inklusive pelletering, av metallhaltig malm (inklusive sulfid malm)
3 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Tackjärns- eller ståltillverkning (primär- eller sekundärsmältning), inklusive stränggjutning
4 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Produktion eller bearbetning av järnmetaller (inklusive ferrolegeringar)
98 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Andra verksamheter enligt artikel 10a i direktiv 2003/87/EG

Kravdokument

Beteckning Namn
(EU) 2018/2066 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 av den 19 december 2018 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 601/2012
(EU) 2018/2067 Kommissionens genomförande förordning (EU) 2018/2067 av den 19 december 2018 om verifiering av uppgifter och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG
(EU) nr 601/2012 Kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 av den 21 juni 2012 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG
Förordningen (2004:1205) Förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Lagen (2004:1199) Lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering