Hoppa till innehållet
Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Staben för kvalitet
Telefon: 018-67 40 00
Webbplats: www.sva.se

Postadress

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA
SVA, Staben för kvalitet
751 89 Uppsala

Besöksadress

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA
Ulls väg 2B
756 51 Uppsala

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Foder
Biotoxiner Livsmedel
Biotoxiner Foder
Biotoxiner Vegetabiliska produkter
Biotoxiner Drycker
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Trikinundersökning Kött
Veterinärmedicin
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- -
Dopinganalyser Urin
Dopinganalyser Plasma
Klinisk bakteriologi Bakterieisolat
Klinisk bakteriologi Organprov
Klinisk bakteriologi Mjölk
Klinisk bakteriologi Serum
Klinisk bakteriologi Kliniska prover
Klinisk bakteriologi Träck
Klinisk bakteriologi -
Klinisk bakteriologi Foder
Klinisk bakteriologi Miljöprov
Klinisk bakteriologi Vävnad
Klinisk parasitologi Serum
Klinisk parasitologi Träck
Klinisk parasitologi -
Klinisk virologi Odlat virus
Klinisk virologi Organprov
Klinisk virologi -
Klinisk virologi Serum
Klinisk virologi Äggula
Klinisk virologi Blod
Klinisk virologi Plasma
Provtagning -
Provtagning Svabbar
Provtagning Blod

Kravdokument

Beteckning Namn
(EU) 2015/1375 Bilaga 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1375 av den 10 augusti 2015 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering