Hoppa till innehållet
Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Staben för kvalitet
Telefon: 018-67 40 00
Webbplats: www.sva.se

Postadress

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA
SVA, Staben för kvalitet
751 89 Uppsala

Besöksadress

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA
Ulls väg 2B
756 51 Uppsala

Ackrediteringsområden

Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Foder
Biotoxiner Livsmedel
Biotoxiner Foder
Biotoxiner Vegetabiliska produkter
Biotoxiner Drycker
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Trikinundersökning Kött
Veterinärmedicin
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- -
Dopinganalyser Urin
Dopinganalyser Plasma
Klinisk bakteriologi Bakterieisolat
Klinisk bakteriologi Organprov
Klinisk bakteriologi Mjölk
Klinisk bakteriologi Serum
Klinisk bakteriologi Kliniska prover
Klinisk bakteriologi -
Klinisk bakteriologi Träck
Klinisk bakteriologi Serum, mjölk
Klinisk bakteriologi Foder
Klinisk bakteriologi Miljöprov
Klinisk bakteriologi Vävnad
Klinisk parasitologi Träck
Klinisk parasitologi -
Klinisk parasitologi Organprov
Klinisk virologi Odlat virus
Klinisk virologi Organprov
Klinisk virologi Serum, plasma
Klinisk virologi -
Klinisk virologi Serum
Klinisk virologi Äggula
Klinisk virologi Blod
Klinisk virologi Hjärna, Retrofaryngeal lymfknuta
Klinisk virologi Svabb från kloak/trachea
Klinisk virologi Plasma
Molekylärbiologi DNA
Molekylärbiologi RNA
Provtagning -
Provtagning Svabbar
Provtagning Blod

Kravdokument

Beteckning Namn
ILAC G7:04/2021 Accreditation Requirements and Operating Criteria for Horseracing Laboratories
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering