Probi AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 046-286 89 20

Postadress

Probi AB
Ideon Gamma 1
223 70 Lund

Besöksadress

Probi AB
Sölvegatan 41
223 62 Lund

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Livsmedelanalys Livsmedel
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Bakteriekultur
- Drycker
- Vegetabiliska produkter
Livsmedelanalys Bakteriekultur
Livsmedelanalys Drycker
Livsmedelanalys Vegetabiliska produkter

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering