Hoppa till innehållet
Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-783 70 70
Webbplats: www.sbsc.se

Postadress

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB
Tegeluddsvägen 100
115 28 Stockholm

Besöksadress

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB
Tegeluddsvägen 100
115 28 Stockholm

Ackrediteringsområden

Certifieringsorgan, Ledningssystem, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ledningssystem för arbetsmiljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Mekanik AFS 2001:1 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) Begränsat till Lås och beslag, Förvaringsskåp, Värdeförvaringsenheter, Brand- och inbrottsskyddande byggnadsdelar
Mekanik SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) Begränsat till Lås och beslag, Förvaringsskåp, Värdeförvaringsenheter, Brand- och inbrottsskyddande byggnadsdelar
Mekanik SS-ISO 45001:2018 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) Begränsat till Lås och beslag, Förvaringsskåp, Värdeförvaringsenheter, Brand- och inbrottsskyddande byggnadsdelar
Tillverkning AFS 2001:1 IAF 23 Annan tillverkning Begränsat till Lås och beslag, Förvaringsskåp, Värdeförvaringsenheter, Brand- och inbrottsskyddande byggnadsdelar
Tillverkning SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 23 Annan tillverkning Begränsat till Lås och beslag, Förvaringsskåp, Värdeförvaringsenheter, Brand- och inbrottsskyddande byggnadsdelar
Tillverkning SS-ISO 45001:2018 IAF 23 Annan tillverkning Begränsat till Lås och beslag, Förvaringsskåp, Värdeförvaringsenheter, Brand- och inbrottsskyddande byggnadsdelar
Tjänster AFS 2001:1 IAF 35 Annan företagsservice Begränsat till Brandskydds- och säkerhetsanordningar, Larmförmedling, Bevakning, Lås och beslag, förvaringsskåp, värdeförvaringsenheter, el-och teleinstallationer
Tjänster SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 35 Annan företagsservice Begränsat till Brandskydds- och säkerhetsanordningar, Larmförmedling, Bevakning, Lås och beslag, förvaringsskåp, värdeförvaringsenheter, el-och teleinstallationer
Tjänster SS-ISO 45001:2018 IAF 35 Annan företagsservice Begränsat till Brandskydds- och säkerhetsanordningar, Larmförmedling, Bevakning, Lås och beslag, förvaringsskåp, värdeförvaringsenheter, el-och teleinstallationer
Ledningssystem för kvalitet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) Begränsat till Lås och beslag, Förvaringsskåp, Värdeförvaringsenheter, Brand- och inbrottsskyddande byggnadsdelar
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 23 Annan tillverkning Begränsat till Lås och beslag, Förvaringsskåp, Värdeförvaringsenheter, Brand- och inbrottsskyddande byggnadsdelar
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 35 Annan företagsservice Begränsat till Brandskydds- och säkerhetsanordningar, Larmförmedling, Bevakning, Lås och beslag, förvaringsskåp, värdeförvaringsenheter, el-och teleinstallationer
Ledningssystem för miljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) Begränsat till Lås och beslag, Förvaringsskåp, Värdeförvaringsenheter, Brand- och inbrottsskyddande byggnadsdelar
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 23 Annan tillverkning Begränsat till Lås och beslag, Förvaringsskåp, Värdeförvaringsenheter, Brand- och inbrottsskyddande byggnadsdelar
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 35 Annan företagsservice Begränsat till Brandskydds- och säkerhetsanordningar, Larmförmedling, Bevakning, Lås och beslag, förvaringsskåp, värdeförvaringsenheter, el-och teleinstallationer

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Ackrediteringens omfattning