Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-7837070
Webbplats: www.sbsc.se

Postadress

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB
Tegeluddsvägen 100
115 28 Stockholm

Besöksadress

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB
Tegeluddsvägen 100
115 28 Stockholm

Ackrediteringsområden

Anmält organ, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Anmält organ (17065)
Teknisk specifikation (7) Produktgrupp (9)
EN 1125:2008 Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag (1/1)
EN 12209:2003 Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag (1/1)
EN 12209:2003/AC:2005 Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag (1/1)
EN 14846:2008 Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag (1/1)
EN 179:2008 Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag (1/1)
EN 1935:2002 Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag (1/1)
EN 1935:2002/AC:2003 Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag (1/1)

Kravdokument

Beteckning Namn
Förordning 305/2011 Byggprodukter (CPR)
STAFS 2011:5 Swedacs föreskrifter och allmänna råd för anmälda organ
STAFS 2013:5 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar produkter
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Ackrediteringens omfattning