Hoppa till innehållet
Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-7837070
Webbplats: www.sbsc.se

Postadress

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB
Tegeluddsvägen 100
115 28 Stockholm

Besöksadress

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB
Tegeluddsvägen 100
115 28 Stockholm

Ackrediteringsområden

Anmälda organ, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Anmält organ (17065)
Direktiv/förordning (6) Produktgrupp (9)
(EU) 305/2011 Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag (1/1)

Kravdokument

Beteckning Namn
Förordning 305/2011 Byggprodukter (CPR)
STAFS 2011:5 Swedacs föreskrifter och allmänna råd för anmälda organ
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering