Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-40953600
Webbplats: www.sbsc.se

Postadress

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB
Tegeluddsvägen 100
115 28 Stockholm

Besöksadress

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB
Tegeluddsvägen 100
115 28 Stockholm

Ackrediteringsområden

Certifieringsorgan - Produkter, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag
Kravspecifikation (7) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
SS-EN 1125:2008 Nöd-/panikutrymningsbeslag
SS-EN 12209:2004/AC:2005 Låshus och låscylindrar
SS-EN 12320:2012 Hänglås och hänglåsbeslag
SS-EN 1303:2015 Låshus och låscylindrar
SS-EN 14846:2008 Låshus och låscylindrar
SS-EN 179:2008 Nöd-/panikutrymningsbeslag
SSFN 014 Hänglås och hänglåsbeslag
SSFN 018 Hänglås och hänglåsbeslag
Larmcentraler
Kravspecifikation (7) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
SS-EN 50518-1:2014 Fordringar på byggnad och installation
SS-EN 50518-2:2014 Tekniska fordringar
SS-EN 50518-3:2014 Fordringar på rutiner och drift
Säkerhetsskåp, galler och lås
Kravspecifikation (7) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
SS-EN 1627:2011 Byggnadsdelar, inbrott
SSF 033 Byggnadsdelar, inbrott
SSFN 012 Byggnadsdelar, inbrott
SS 3492:2012 Säkerhets- och förvaringsskåp
SS 3880:2012 Högsäkerhetslås
SS-EN 1143-1:2012 Skåp, valvdörrar och valv
SS-EN 1143-2:2014 Säkerhets- och förvaringsskåp
SS-EN 1300:2013 Högsäkerhetslås
SS-EN 14450:2005 Säkerhets- och förvaringsskåp

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2013:5 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar produkter
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering