Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-40953600
Webbplats: www.sbsc.se

Postadress

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB
Tegeluddsvägen 100
115 28 Stockholm

Besöksadress

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB
Tegeluddsvägen 100
115 28 Stockholm

Ackrediteringsområden

Certifieringsorgan - Personer, SS-EN ISO/IEC 17024:2012

Behörig brandlarmsingenjör
Kravspecifikation (7) Specifik kompetens (9)
SBF 1007:4 Behörig brandlarmsingenjör
SBF 1007:5 Behörig brandlarmsingenjör

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2013:6 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar personer

Ackrediteringens omfattning