LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0498-268450
Webbplats: www.gotland.se/lmcg

Postadress

LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland
Visby lasarett
621 84 Visby

Besöksadress

LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland
S:t Göransgatan 5
621 84 Visby

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Teknikområde (6)
Transfusionsmedicin
Klinisk kemi
Teknikområde (6)
Allmänkemi
Endokrinologi
Hematologi
Koagulation
Läkemedelsanalys
Provtagning
Klinisk mikrobiologi
Teknikområde (6)
Klinisk bakteriologi
Klinisk virologi
Molekylärbiologi

Kravdokument

Beteckning Namn
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering