Intertek Certification AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-750 03 33
Webbplats: www.intertek-sc.com

Postadress

Intertek Certification AB
Box 1103
164 22 Kista

Besöksadress

Intertek Certification AB
Torshamnsgatan 43
164 40 Kista

Ackrediteringsområden

Certifieringsorgan - Ledningssystem, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ledningssystem för arbetsmiljö
Kravspecifikation (7)
BEK nr 1191 af 09/10/2013
BEK nr 1510 af 14/12/2018
DS/ISO 45001:2018
DS/OHSAS 18001:2008
SIS-OHSAS 18001:2007
SS-ISO 45001:2018
Ledningssystem för energi
Kravspecifikation (7)
SS-EN ISO 50001:2011
Ledningssystem för kvalitet
Kravspecifikation (7)
SS-EN ISO 9001:2015
Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
Kravspecifikation (7)
FSSC 22000:2017 ver 4.1
FSSC 22000-Q:2015
ISO 22000:2018
SS-EN ISO 22000:2005
SS-EN ISO 22000:2019
Ledningssystem för medicintekniska produkter
Kravspecifikation (7)
SS-EN ISO 13485:2012
SS-EN ISO 13485:2016
Ledningssystem för miljö
Kravspecifikation (7)
SS-EN ISO 14001:2015
STEMFS 2014:2
Ledningssystem för skogsbruk
Kravspecifikation (7)
PEFC N 01:2015
PEFC N 02:2015
PEFC N 03:2015
PEFC SWE TD IV

Kravdokument

Beteckning Namn
STEMFS 2014:2 Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag.
SIS ISO/TS 22003:2013 Food safety management systems – Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
STAFS 2007:13 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
PEFC N 04 Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorganer
ISO 50003:2014 Energy management systems - Requirements for bodies providing audit verification of energy management systems
FSSC 22000, part II Food Safety System Certification 22000 part II: Requirements and regulations for certification bodies
PEFC SWE 005:4 Svenska PEFC:s krav för certifieringsorganisationer

Ackrediteringens omfattning