Hoppa till innehållet
Intertek Certification AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-750 03 33
Webbplats: https://www.intertek.se/

Postadress

Intertek Certification AB
Box 1103
164 22 Kista

Besöksadress

Intertek Certification AB
Torshamnsgatan 43
164 40 Kista

Ackrediteringsområden

Certifiering av ledningssystem, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ledningssystem för arbetsmiljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Byggverksamhet BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 28 Byggverksamhet
Byggverksamhet BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet
Byggverksamhet DS/EN ISO 45001:2023 IAF 28 Byggverksamhet
Byggverksamhet DS/EN ISO 45001:2023 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet
Byggverksamhet SS-EN ISO 45001:2023 IAF 28 Byggverksamhet
Byggverksamhet SS-EN ISO 45001:2023 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet
Försörjningssektorn BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 25 Elförsörjning (elverk)
Försörjningssektorn BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 26 Gasförsörjning (gasverk)
Försörjningssektorn BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk)
Försörjningssektorn DS/EN ISO 45001:2023 IAF 25 Elförsörjning (elverk)
Försörjningssektorn DS/EN ISO 45001:2023 IAF 26 Gasförsörjning (gasverk)
Försörjningssektorn DS/EN ISO 45001:2023 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk)
Försörjningssektorn SS-EN ISO 45001:2023 IAF 25 Elförsörjning (elverk)
Försörjningssektorn SS-EN ISO 45001:2023 IAF 26 Gasförsörjning (gasverk)
Försörjningssektorn SS-EN ISO 45001:2023 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk)
Hälsa BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster
Hälsa DS/EN ISO 45001:2023 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster
Hälsa SS-EN ISO 45001:2023 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster
Jordbruk, skogsbruk och fiske BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske
Jordbruk, skogsbruk och fiske DS/EN ISO 45001:2023 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske
Jordbruk, skogsbruk och fiske SS-EN ISO 45001:2023 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske
Kemikalier BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer
Kemikalier BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 13 Läkemedel
Kemikalier BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 14 Gummi- och plastvaror
Kemikalier BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips)
Kemikalier BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 16 Cement, kalk och gips etc
Kemikalier DS/EN ISO 45001:2023 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer
Kemikalier DS/EN ISO 45001:2023 IAF 13 Läkemedel
Kemikalier DS/EN ISO 45001:2023 IAF 14 Gummi- och plastvaror
Kemikalier DS/EN ISO 45001:2023 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips)
Kemikalier DS/EN ISO 45001:2023 IAF 16 Cement, kalk och gips etc
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 13 Läkemedel
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 14 Gummi- och plastvaror
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips)
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 16 Cement, kalk och gips etc
Livsmedel BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak
Livsmedel BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 30 Hotell och restauranger
Livsmedel DS/EN ISO 45001:2023 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak
Livsmedel DS/EN ISO 45001:2023 IAF 30 Hotell och restauranger
Livsmedel SS-EN ISO 45001:2023 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak
Livsmedel SS-EN ISO 45001:2023 IAF 30 Hotell och restauranger
Mekanik BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle)
Mekanik BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 18 Övriga maskiner
Mekanik BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning
Mekanik BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 20 Fartyg och båtar
Mekanik BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
Mekanik BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 22 Övriga transportmedel
Mekanik DS/EN ISO 45001:2023 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle)
Mekanik DS/EN ISO 45001:2023 IAF 18 Övriga maskiner
Mekanik DS/EN ISO 45001:2023 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning
Mekanik DS/EN ISO 45001:2023 IAF 20 Fartyg och båtar
Mekanik DS/EN ISO 45001:2023 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
Mekanik DS/EN ISO 45001:2023 IAF 22 Övriga transportmedel
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle)
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 18 Övriga maskiner
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 20 Fartyg och båtar
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 22 Övriga transportmedel
Papper BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror
Papper BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 08 Förlagsverksamhet
Papper BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 09 Tryckeriverksamhet
Papper DS/EN ISO 45001:2023 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror
Papper DS/EN ISO 45001:2023 IAF 08 Förlagsverksamhet
Papper DS/EN ISO 45001:2023 IAF 09 Tryckeriverksamhet
Papper SS-EN ISO 45001:2023 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror
Papper SS-EN ISO 45001:2023 IAF 08 Förlagsverksamhet
Papper SS-EN ISO 45001:2023 IAF 09 Tryckeriverksamhet
Tillverkning BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 04 Textilier och kläder
Tillverkning BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 06 Trä och varor av trä
Tillverkning BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 23 Annan tillverkning
Tillverkning DS/EN ISO 45001:2023 IAF 04 Textilier och kläder
Tillverkning DS/EN ISO 45001:2023 IAF 06 Trä och varor av trä
Tillverkning DS/EN ISO 45001:2023 IAF 23 Annan tillverkning
Tillverkning SS-EN ISO 45001:2023 IAF 04 Textilier och kläder
Tillverkning SS-EN ISO 45001:2023 IAF 06 Trä och varor av trä
Tillverkning SS-EN ISO 45001:2023 IAF 23 Annan tillverkning
Tjänster BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar
Tjänster BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing
Tjänster BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 33 IT och datatjänster
Tjänster BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 35 Annan företagsservice
Tjänster BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 36 Offentlig förvaltning
Tjänster BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 37 Utbildning
Tjänster DS/EN ISO 45001:2023 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar
Tjänster DS/EN ISO 45001:2023 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing
Tjänster DS/EN ISO 45001:2023 IAF 33 IT och datatjänster
Tjänster DS/EN ISO 45001:2023 IAF 35 Annan företagsservice
Tjänster DS/EN ISO 45001:2023 IAF 36 Offentlig förvaltning
Tjänster DS/EN ISO 45001:2023 IAF 37 Utbildning
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 33 IT och datatjänster
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 35 Annan företagsservice
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 36 Offentlig förvaltning
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 37 Utbildning
Transport och avfallshantering BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 24 Återvinning
Transport och avfallshantering BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation
Transport och avfallshantering BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 39 Annan samhällsservice
Transport och avfallshantering DS/EN ISO 45001:2023 IAF 24 Återvinning
Transport och avfallshantering DS/EN ISO 45001:2023 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation
Transport och avfallshantering DS/EN ISO 45001:2023 IAF 39 Annan samhällsservice
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 45001:2023 IAF 24 Återvinning
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 45001:2023 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 45001:2023 IAF 39 Annan samhällsservice
Utvinning av mineral BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 02 Utvinning av mineral
Utvinning av mineral DS/EN ISO 45001:2023 IAF 02 Utvinning av mineral
Utvinning av mineral SS-EN ISO 45001:2023 IAF 02 Utvinning av mineral
Ledningssystem för energi
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Byggnader SS-EN ISO 50001:2018 Byggnader
Byggnadskomplex SS-EN ISO 50001:2018 Byggnadskomplex
Energiförsörjning SS-EN ISO 50001:2018 Energiförsörjning
Industri - lätt till medium SS-EN ISO 50001:2018 Industri - lätt till medium
Industri - tung SS-EN ISO 50001:2018 Industri - tung
Jordbruk SS-EN ISO 50001:2018 Jordbruk
Transport SS-EN ISO 50001:2018 Transport
Utvinning av mineral SS-EN ISO 50001:2018 Utvinning av mineral
Ledningssystem för kvalitet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Byggverksamhet SS-EN ISO 9001:2015 IAF 28 Byggverksamhet
Byggverksamhet SS-EN ISO 9001:2015 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet
End of Waste SS-EN ISO 9001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle)
End of Waste SS-EN ISO 9001:2015 IAF 24 Återvinning
Försörjningssektorn SS-EN ISO 9001:2015 IAF 25 Elförsörjning (elverk)
Försörjningssektorn SS-EN ISO 9001:2015 IAF 26 Gasförsörjning (gasverk)
Försörjningssektorn SS-EN ISO 9001:2015 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk)
Hälsa och sociala tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster inkl Företagshälsovård enligt FHV 7/2016 – KRAV – Ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård
Kemikalier SS-EN ISO 9001:2015 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer
Livsmedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske
Livsmedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak
Livsmedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 30 Hotell och restauranger
Luft- och rymdfart SS-EN ISO 9001:2015 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
Läkemedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 13 Läkemedel
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle)
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 18 Övriga maskiner
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 20 Fartyg och båtar
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 22 Övriga transportmedel
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 08 Förlagsverksamhet
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 09 Tryckeriverksamhet
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 04 Textilier och kläder
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 06 Trä och varor av trä
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 14 Gummi- och plastvaror
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 23 Annan tillverkning
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 33 IT och datatjänster
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 35 Annan företagsservice
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 36 Offentlig förvaltning
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 37 Utbildning
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 24 Återvinning
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 39 Annan samhällsservice
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 02 Utvinning av mineral
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips)
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 16 Cement, kalk och gips etc
Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Tillkommande krav till kravspecifikation (8) Näringsgren/process/produkt (9)
Biokemi FSSC 22000 version 5.1, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 ISO/TS 22002-1:2009 Produktion av (bio) kemikalier
Biokemi FSSC 22000-Quality version 5.1, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 ISO/TS 22002-1:2009 Produktion av (bio) kemikalier
Biokemi SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 - Produktion av (bio) kemikalier
Biokemi/kemi FSSC 22000 version 6.0, i enlighet med ISO 22003-1:2023 ISO/TS 22002-1:2009 Kemi och biokemi
Biokemi/kemi SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO 22003-1:2022 - Kemi och biokemi
Detaljhandel, transport och lager EFISC-GTP Version 4.0, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 Collection, storage, trade and transport Distribution, detaljhandel
Detaljhandel, transport och lager EFISC-GTP Version 4.0, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 Collection, storage, trade and transport Transport och lager
Detaljhandel, transport och lager FSSC 22000 version 5.1, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 BSI/PAS 221:2013 Distribution, detaljhandel
Detaljhandel, transport och lager FSSC 22000 version 5.1, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 ISO/TS 22002-5:2019 Transport och lager
Detaljhandel, transport och lager FSSC 22000 version 6.0, i enlighet med ISO 22003-1:2023 - Förmedling, detaljhandel och e-handel
Detaljhandel, transport och lager FSSC 22000 version 6.0, i enlighet med ISO 22003-1:2023 BSI/PAS 221:2013 Förmedling, detaljhandel och e-handel
Detaljhandel, transport och lager FSSC 22000 version 6.0, i enlighet med ISO 22003-1:2023 ISO/TS 22002-5:2019 Transport och lager
Detaljhandel, transport och lager FSSC 22000-Quality version 5.1, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 BSI/PAS 221:2013 Distribution, detaljhandel
Detaljhandel, transport och lager FSSC 22000-Quality version 5.1, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 ISO/TS 22002-5:2019 Transport och lager
Detaljhandel, transport och lager SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO 22003-1:2022 - Förmedling, detaljhandel och e-handel
Detaljhandel, transport och lager SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO 22003-1:2022 - Transport och lager
Detaljhandel, transport och lager SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 - Distribution, detaljhandel
Detaljhandel, transport och lager SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 - Transport och lager
Förpackningsmaterial FSSC 22000 version 6.0, i enlighet med ISO 22003-1:2023 ISO/TS 22002-4:2013 Produktion av förpackningsmaterial
Förpackningsmaterial SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO 22003-1:2022 - Produktion av förpackningsmaterial
Livsmedels- och foderproduktion EFISC-GTP Version 4.0, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 Manufacturing of safe feed materials from oilseed crushing and vegetable oil refining Fodertillverkning
Livsmedels- och foderproduktion FSSC 22000 version 5.1, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 ISO/TS 22002-1:2009 Fodertillverkning
Livsmedels- och foderproduktion FSSC 22000 version 5.1, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 ISO/TS 22002-1:2009 Livsmedelstillverkning
Livsmedels- och foderproduktion FSSC 22000 version 5.1, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 ISO/TS 22002-6:2016 Fodertillverkning
Livsmedels- och foderproduktion FSSC 22000-Quality version 5.1, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 ISO/TS 22002-1:2009 Fodertillverkning
Livsmedels- och foderproduktion FSSC 22000-Quality version 5.1, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 ISO/TS 22002-1:2009 Livsmedelstillverkning
Livsmedels- och foderproduktion FSSC 22000-Quality version 5.1, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 ISO/TS 22002-6:2016 Fodertillverkning
Livsmedels- och foderproduktion SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 - Fodertillverkning
Livsmedels- och foderproduktion SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 - Livsmedelstillverkning
Primärproduktion FSSC 22000 version 6.0, i enlighet med ISO 22003-1:2023 ISO/TS 22002-1:2009 Jordbruk eller hantering av växter
Primärproduktion SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO 22003-1:2022 - Jordbruk eller hantering av växter
Tillverkning av mat till människor och djur FSSC 22000 version 6.0, i enlighet med ISO 22003-1:2023 ISO/TS 22002-1:2009 Tillverkning av livsmedel, ingredienser och djurmat
Tillverkning av mat till människor och djur FSSC 22000 version 6.0, i enlighet med ISO 22003-1:2023 ISO/TS 22002-6:2016 Fodertillverkning
Tillverkning av mat till människor och djur SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO 22003-1:2022 - Fodertillverkning
Tillverkning av mat till människor och djur SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO 22003-1:2022 - Tillverkning av livsmedel, ingredienser och djurmat
Övrig utrustning SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO 22003-1:2022 - Utrustning
Övriga tjänster FSSC 22000 version 5.1, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 ISO/TS 22002-4:2013 Produktion av livsmedelsförpackningar och förpackningsmaterial
Övriga tjänster FSSC 22000-Quality version 5.1, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 ISO/TS 22002-4:2013 Produktion av livsmedelsförpackningar och förpackningsmaterial
Övriga tjänster SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO 22003-1:2022 - Tjänster
Övriga tjänster SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 - Produktion av livsmedelsförpackningar och förpackningsmaterial
Övriga tjänster SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 - Tillverkning av utrustning
Övriga tjänster SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 - Tjänster
Ledningssystem för miljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Byggverksamhet SS-EN ISO 14001:2015 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet SS-EN ISO 14001:2015 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Energikartläggning i stora företag STEMFS 2014:2 Energikartläggning i stora företag Omfattning enligt SS-EN ISO 14001
Försörjningssektorn SS-EN ISO 14001:2015 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 14001:2015 IAF 26 Gasförsörjning (gasverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 14001:2015 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Hälsa SS-EN ISO 14001:2015 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Jordbruk, skogsbruk och fiske SS-EN ISO 14001:2015 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 13 Läkemedel -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 14 Gummi- och plastvaror -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Livsmedel SS-EN ISO 14001:2015 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel SS-EN ISO 14001:2015 IAF 30 Hotell och restauranger -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 20 Fartyg och båtar -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d. -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 22 Övriga transportmedel -
Papper SS-EN ISO 14001:2015 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror -
Papper SS-EN ISO 14001:2015 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper SS-EN ISO 14001:2015 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 23 Annan tillverkning -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 37 Utbildning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 39 Annan samhällsservice -
Utvinning av mineral SS-EN ISO 14001:2015 IAF 02 Utvinning av mineral -
Ledningssystem för skogsbruk
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Norge PEFC N 01:2015 Paraplyorganisation för skogsbruk och entreprenörer
Norge PEFC N 02:2015 Paraplyorganisation för skogsbruk och entreprenörer
Norge PEFC N 03:2015 Paraplyorganisation för skogsbruk och entreprenörer
Sverige PEFC SWE TD IV Paraplyorganisation för skogsbruk och entreprenörer

Kravdokument

Beteckning Namn
BEK nr 1407 af 26/09/2020 Bekendtgørelse om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer
EFISC.GTP ver 4.0 Rules of Certification European Code to good practice for the collection, transport, storage, trading and industrial manufacture of sale feed/food materials
FSSC 22000 version 5.1 Certification scheme for food safety systems
FSSC 22000 version 6.0 Certification scheme for food safety systems
IAF MD 1:2023 IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization
IAF MD 11:2023 IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021-1 for Audits of Integrated Management Systems
IAF MD 2:2023 IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems
IAF MD 22:2023 Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH and SMS)
IAF MD 23:2023 Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies
IAF MD 24:2023 Transition Requirements for ISO 50003:2021
IAF MD 27:2023 Transition Requirements for ISO 22003-1:2022
IAF MD 28:2023 IAF Mandatory Document for the Upload and Maintenance of Data on IAF Database
IAF MD 4:2023 IAF Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes
IAF MD 5:2023 Determination of Audit Time of Quality, Environmental and Occupational Health and Safety Management Systems
ISO 22003-1:2022 Food safety management systems – Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
ISO 50003:2021 Energy management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems
ISO/IEC TS 17021-10:2018 Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 10: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö
PEFC N 04 Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorganer
PEFC SWE 005:4 Svenska PEFC:s krav för certifieringsorganisationer
SIS ISO/TS 22003:2013 Food safety management systems – Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
SS-EN ISO/IEC 17021-2:2019 Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem – Del 2: Kompetenskrav för revision och certifiering av miljöledningssystem.
SS-EN ISO/IEC 17021-3:2019 Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem –Del 3: Kompetenskrav för revision och certifiering av kvalitetsledningssystem (ISO/IEC 17021 3:2017)
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STEMFS 2014:2 Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag.