Hoppa till innehållet
Intertek Certification AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-7500333
Webbplats: https://www.intertek.se/

Postadress

Intertek Certification AB
Box 1103
164 22 Kista

Besöksadress

Intertek Certification AB
Torshamnsgatan 43
164 40 Kista

Ackrediteringsområden

Certifieringsorgan, Produkter, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Ekologisk förordning
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9) Anmärkning (15)
Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål -
Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål -
Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål -
Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Beredning Inklusive slakt
Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Distribution/utsläppande på marknaden Inklusive slakt
Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Export Inklusive slakt
Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Import Inklusive slakt
Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Lagring Inklusive slakt
Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Produktion Inklusive slakt
Foder Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Foder -
Foder Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Foder -
Foder Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Foder -
Foder Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Beredning -
Foder Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Distribution/utsläppande på marknaden -
Foder Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Export -
Foder Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Import -
Foder Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Lagring -
Foder Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Produktion -
Obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Beredning -
Obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Distribution/utsläppande på marknaden -
Obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Export -
Obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Import -
Obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Lagring -
Obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Produktion -
Vegetativt förökningsmaterial och utsäde Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Vegetativt förökningsmaterial och utsäde -
Vegetativt förökningsmaterial och utsäde Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Vegetativt förökningsmaterial och utsäde -
Vegetativt förökningsmaterial och utsäde Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Vegetativt förökningsmaterial och utsäde -
KRAV
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Djur och slakt KRAVs Regler KRAVs Regler Djur och slakt
Förädling KRAVs Regler KRAVs Regler Förädling
Import och införsel KRAVs Regler KRAVs Regler Import
Växter KRAVs Regler KRAVs Regler Växter
Livsmedelshantering i butik
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Livsmedelshantering i butik Svensk standard för livsmedelshantering i butik Svensk standard för livsmedelshantering i butik Livsmedelshantering
SIGILL kvalitetssystem
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Djur IP Grund/Sigill/Tillval IP Allmänna villkor Djur
Förädling IP Grund IP Allmänna villkor Livsmedel, inkl. djuromsorg
Växter IP Grund/Sigill/Tillval IP Allmänna villkor Växter
Skog
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Spårbarhet PEFC ST 2002:2020 PEFC ST 2003:2020 Spårbarhet
Sverige PEFC SWE TD IV PEFC SWE 005:4 Direktcertifiering

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering