Hoppa till innehållet
Intertek Certification AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-7500333
Webbplats: https://www.intertek.se/

Postadress

Intertek Certification AB
Box 1103
164 22 Kista

Besöksadress

Intertek Certification AB
Torshamnsgatan 43
164 40 Kista

Ackrediteringsområden

Validering och verifiering, SS-EN ISO/IEC 17029:2019

Verksam i: Sverige/Sweden, Norge/Norway
Giltig t.o.m: 2027-11-07
Verifiering av växthusgaser EU-ETS
Verksamhetsgrupp (9) Verksamhetsområde (10)
1a enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Förbränning av bränsle i anläggningar där endast kommersiella standardbränslen som definieras i förordning (EU) 2018/2066 används eller om naturgas används i anläggningar inom kategori A eller B
1b enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Förbränning av bränsle i anläggningar, utan begränsningar
99 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Verksamheter som omfattas av kommissionens beslut K(2004) 4240/1 (29 okt 2004), K(2005) 4498 (24 nov 2005), K(2006) 107 (23 jan 2007)
8 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Produktion av organiska baskemikalier
7 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Framställning av papper eller kartong
7 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Framställning av pappersmassa av trä eller andra fibermaterial
98 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Andra verksamheter enligt artikel 10a i direktiv 2003/87/EG

Kravdokument

Beteckning Namn
(EU) 2018/2066 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 av den 19 december 2018 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 601/2012
(EU) 2018/2067 Kommissionens genomförande förordning (EU) 2018/2067 av den 19 december 2018 om verifiering av uppgifter och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG
Förordningen (2004:1205) Förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
ISO 14065:2020 Allmänna principer för och krav på organ som validerar och verifierar miljöinformation
Lag (2020:1173) Lag (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering