Eurofins Milk Testing Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 010-490 85 00
Webbplats: www.eurofins.se

Postadress

Eurofins Milk Testing Sweden AB
Box 324
551 15 Jönköping

Besöksadress

Eurofins Milk Testing Sweden AB
Kabelvägen 2
553 02 Jönköping

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Livsmedelanalys Mjölk
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Livsmedelanalys Mjölk

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel