Hoppa till innehållet
ENA Miljökonsult AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 010-2115600

Postadress

ENA Miljökonsult AB
Omformargatan 19
721 37 Västerås

Besöksadress

ENA Miljökonsult AB
Omformargatan 19
721 37 Västerås

Ackrediteringsområden

Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Luft- och rökgasanalys Luftemissioner/rökgaser
Luft- och rökgasanalys -
Provtagning Luftemissioner/rökgaser

Kravdokument

Beteckning Namn
NFS 2016:13 Naturvårdsverkets föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering