Hoppa till innehållet
DELTA Development Technology AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 021-31 44 80
Webbplats: https://se.madebydelta.com/

Postadress

DELTA Development Technology AB
Finnslätten, Elektronikgatan 47
721 36 Västerås

Besöksadress

DELTA Development Technology AB
Elektronikgatan 47
721 36 Västerås

Ackrediteringsområden

Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Elektrisk provning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
EMC Elektrisk utrustning
EMC Radioutrustning
EMC System och produkter
EMC Radioparametrar
EMC Marin utrustning
EMC Medicinteknisk utrustning
EMC Järnvägsapplikation
Klimat- och miljötålighet
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Korrosionsprovning Elektrisk utrustning
Temperatur/Fuktighet Elektrisk utrustning
Vibration och Stöt Elektrisk utrustning
Säkerhetsprovning
Teknikområde (6)
Elsäkerhet

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Notifiering, Utsedda organ, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

IT- och kommunikationsprovning
Teknikområde/kluster Metod Provtyp/produkt Land
EMC ANSI C63.4:2014 + ANSI C63.4a:2017 Oavsiktliga sändare USA
EMC ANSI C63.10:2013 Avsiktliga sändare USA
EMC ANSI C63.10:2013 Radioutrustning Kanada
EMC ANSI C63.4:2014 Radioutrustning Kanada

Kravdokument

Beteckning Namn
FCC KDB 974614 Ackrediterat provningslaboratorium program roller och ansvar
ISED Testing laboratory technical assessment checklist
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2022:7 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska bli anmält och utsett