Hoppa till innehållet
Sýni ehf
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Akureyri
Telefon: +3544643810

Postadress

Sýni ehf
Furuvellir 1
IS 600 Akureyri
Island

Besöksadress

Sýni ehf
Furuvellir 1
IS 600 Akureyri
Island

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Livsmedelanalys Livsmedel
Livsmedelanalys Foder
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
(EU) 2015/1375 Bilaga 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1375 av den 10 augusti 2015 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering