Lyckeby Culinar, AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Mikrobiologiska avdelningen
Telefon: 044-585 00

Postadress

Lyckeby Culinar, AB
Box 45
290 34 Fjälkinge

Besöksadress

Lyckeby Culinar, AB
Gamla Vägen
290 34 Fjälkinge

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Livsmedelanalys Vegetabiliska produkter

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier