Hoppa till innehållet
RISE INNVENTIA AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-676 70 00
Webbplats: https://www.ri.se

Postadress

RISE INNVENTIA AB
Box 5604
114 86 Stockholm

Besöksadress

RISE INNVENTIA AB
Drottning Kristinas väg 61
114 28 Stockholm

Ackrediteringsområden

Kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Fotometri och radiometri
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Illuminans Papper
Reflektans Papper

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Papper
- Pappersmassa
Oorganisk kemi Extrakt
Organisk kemi Extrakt
Organisk kemi Vatten
Organisk kemi Plastmaterial

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering