Hoppa till innehållet
AK Lab AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 033-13 10 80
Webbplats: www.aklab.se

Postadress

AK Lab AB
Getängsvägen 29
504 68 Borås

Besöksadress

AK Lab AB
Getängsvägen 29
504 68 Borås

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Vattenanalys Slam/Sediment
Vattenanalys Absorptionslösning
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Livsmedelanalys Livsmedel
Livsmedelanalys Fisk och skaldjur
Livsmedelanalys Kött och ägg
Livsmedelanalys Mjölk
Livsmedelanalys Vegetabiliska produkter
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Vattenanalys Sötvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Ackrediteringens omfattning