CA Mätsystem AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-505 268 00
Webbplats: www.camatsystem.com

Postadress

CA Mätsystem AB
Box 4501
183 04 Täby

Besöksadress

CA Mätsystem AB
Sjöflygvägen 35
183 62 Täby

Ackrediteringsområden

Kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Kalibrering
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Mekaniska storheter Icke automatisk våg
Mekaniska storheter Kraftvisande
Mekaniska storheter Lastceller
Mekaniska storheter Momentmätdon

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Ackrediteringens omfattning