Hoppa till innehållet
Svensk Kärnbränslehantering AB, Forsmark
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Forsmark, Platskontor Vega, Forsmarks hamn
Telefon: 0173-883 10

Postadress

Svensk Kärnbränslehantering AB, Forsmark
Stora Asphällan 4
742 94 Östhammar

Besöksadress

Svensk Kärnbränslehantering AB, Forsmark
Stora Asphällan 4
742 94 Östhammar

Ackrediteringsområden

Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering