Hoppa till innehållet
Umeå Universitet, Kemiska Institutionen
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Miljökemiska laboratoriet, KBC-huset
Telefon: 090-786 50 00

Postadress

Umeå Universitet, Kemiska Institutionen

901 87 Umeå

Besöksadress

Umeå Universitet, Kemiska Institutionen
Linnaeus väg 6
907 36 Umeå

Ackrediteringsområden

Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Aska
- Jord
- Slam/Sediment
Dioxin Aska
Dioxin Biologiskt material/biota
Dioxin Fasta bränslen
Dioxin Jord
Dioxin Livsmedel
Dioxin Luftemissioner/rökgaser
Dioxin Papper
Dioxin Slam/Sediment
Dioxin Vatten
Organiska miljögifter och pesticider Aska
Organiska miljögifter och pesticider Biologiskt material/biota
Organiska miljögifter och pesticider Fasta bränslen
Organiska miljögifter och pesticider Jord
Organiska miljögifter och pesticider Livsmedel
Organiska miljögifter och pesticider Luftemissioner/rökgaser
Organiska miljögifter och pesticider Papper
Organiska miljögifter och pesticider Slam/Sediment
Organiska miljögifter och pesticider Vatten

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering