Hoppa till innehållet
Nordcert AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-34 92 70
Webbplats: www.nordcert.se

Postadress

Nordcert AB
Wallingatan 33
111 24 Stockholm

Besöksadress

Nordcert AB
Wallingatan 33
111 24 Stockholm

Ackrediteringsområden

Certifiering av produkter, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Ballast
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Ballast DS/EN 206 DK NA CB7-DK Ballast för betong
Ballast SS 137003 CB7-BBC Ballast för betong
Ballast SS 137003 CB7-CE Ballast för betong
Ballast SS 137003 CB7-EN Ballast för betong
Ballast SS-EN 12620 CB7-BBC Ballast för betong
Ballast SS-EN 12620 CB7-CE Ballast för betong
Ballast SS-EN 12620 CB7-EN Ballast för betong
Ballast SS-EN 13043 CB7-BBC Ballast för asfalt, vägbeläggningar och anläggningsbyggande
Ballast SS-EN 13043 CB7-CE Ballast för asfalt, vägbeläggningar och anläggningsbyggande
Ballast SS-EN 13043 CB7-EN Ballast för asfalt, vägbeläggningar och anläggningsbyggande
Ballast SS-EN 13055-1 CB7-BBC Lättballast
Ballast SS-EN 13055-1 CB7-CE Lättballast
Ballast SS-EN 13055-1 CB7-EN Lättballast
Ballast SS-EN 13055-2 CB7-BBC Lättballast
Ballast SS-EN 13055-2 CB7-CE Lättballast
Ballast SS-EN 13055-2 CB7-EN Lättballast
Ballast SS-EN 13139 CB7-BBC Ballast för bruk
Ballast SS-EN 13139 CB7-CE Ballast för bruk
Ballast SS-EN 13139 CB7-EN Ballast för bruk
Ballast SS-EN 13242 CB7-BBC Ballast för asfalt, vägbeläggningar och anläggningsbyggande
Ballast SS-EN 13242 CB7-CE Ballast för asfalt, vägbeläggningar och anläggningsbyggande
Ballast SS-EN 13242 CB7-EN Ballast för asfalt, vägbeläggningar och anläggningsbyggande
Ballast SS-EN 13383-1 CB7-BBC Vattenbyggnadssten
Ballast SS-EN 13383-1 CB7-CE Vattenbyggnadssten
Ballast SS-EN 13383-1 CB7-EN Vattenbyggnadssten
Ballast SS-EN 13383-2 CB7-BBC Vattenbyggnadssten
Ballast SS-EN 13383-2 CB7-CE Vattenbyggnadssten
Ballast SS-EN 13383-2 CB7-EN Vattenbyggnadssten
Ballast SS-EN 13450 CB7-BBC Ballast för järnväg
Ballast SS-EN 13450 CB7-CE Ballast för järnväg
Ballast SS-EN 13450 CB7-EN Ballast för järnväg
Betong-, bruk- och injekteringsbruksprodukter och tillhörande produkter
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Betong-, bruk- och injekteringsbruksprodukter och tillhörande produkter DS/EN 206 DK NA CB8-DK Fabriksbetong
Betong-, bruk- och injekteringsbruksprodukter och tillhörande produkter EN 206 CB7-EN Fabriksbetong
Betong-, bruk- och injekteringsbruksprodukter och tillhörande produkter EN 206 CB8-BBC Fabriksbetong
Betong-, bruk- och injekteringsbruksprodukter och tillhörande produkter SS 137003 CB7-EN Fabriksbetong
Betong-, bruk- och injekteringsbruksprodukter och tillhörande produkter SS 137003 CB8-BBC Fabriksbetong
Betong-, bruk- och injekteringsbruksprodukter och tillhörande produkter SS-EN 206-1 CB7-EN Fabriksbetong
Betong-, bruk- och injekteringsbruksprodukter och tillhörande produkter SS-EN 206-1 CB8-BBC Fabriksbetong
Förtillverkade produkter av normalbetong, lättbetong och autoklaverad lättbetong
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Betongprodukter - förtillverkade EN 13369 CB19 Betongelement
Betongprodukter - förtillverkade EN 13369 CB20 Betongelement
Betongprodukter - förtillverkade EN 13369 CB25 Betongelement
Betongprodukter - förtillverkade EN 13369 CB33 Betongelement
Betongprodukter - förtillverkade EN 13369 CB5 Betongelement
Betongprodukter - förtillverkade EN 13369 CB7-EN Betongelement
Betongprodukter - förtillverkade EN 490 CB490-BBC Betongpannor
Betongprodukter - förtillverkade SS-EN 1338 CB4-BBC Betongmarksten
Betongprodukter - förtillverkade SS-EN 1339 CB4-BBC Betongmarkplattor
Betongprodukter - förtillverkade SS-EN 1340 CB4-BBC Kantstöd av betong
Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9) Anmärkning (15)
Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör EN 10025-1 Nordcerts B regler Varmvalsad plåt, balk och stång -
Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör EN 1090-2 Nordcerts D regler Bärande konstruktioner av stål -
Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör Nordcerts G regler Nordcerts G regler Bärande konstruktioner av stål -
Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör SS-EN 10149-1 Nordcerts B regler Varmvalsad plåt, balk och stång Samt tillämpliga delar av gällande EKS
Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör SS-EN 10149-2 Nordcerts B regler Varmvalsad plåt, balk och stång Samt tillämpliga delar av gällande EKS
Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör SS-EN 10149-3 Nordcerts B regler Varmvalsad plåt, balk och stång Samt tillämpliga delar av gällande EKS
Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör SS-EN 1090-4 Nordcerts D regler Bärande konstruktioner av stål -
Rör, tankar och tillbehör som inte kommer i kontakt med dricksvatten
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Rör, tankar och tillbehör som inte kommer i kontakt med dricksvatten SS 227000 CB9-BBC Rör, rördelar och brunnar
Rör, tankar och tillbehör som inte kommer i kontakt med dricksvatten SS 227001 CB9-BBC Rör, rördelar och brunnar
Rör, tankar och tillbehör som inte kommer i kontakt med dricksvatten SS-EN 1916 CB9-BBC Rör, rördelar och brunnar
Rör, tankar och tillbehör som inte kommer i kontakt med dricksvatten SS-EN 1917 CB9-BBC Rör, rördelar och brunnar
Stål för slak- och spännarmering av betong (och tillbehör) system för efterspänning
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Armering ASTM A416/416M Nordcerts A2 regler Armering, spännstål
Armering ASTM A910/910M Nordcerts A2 regler Armering, spännstål
Armering BS 5896 Nordcerts A2 regler Armering, spännstål
Armering DS/INF 165 Nordcerts A1 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering DS/INF 165 Nordcerts A1 regler Armeringsnät
Armering DS/INF 165 Nordcerts A1 regler Inläggningsfärdig armering
Armering DS/INF 165 Nordcerts A2 regler Armering, spännstål
Armering DS/INF 165 Nordcerts A3 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering DS/INF 165 Nordcerts A3 regler Armeringsnät
Armering DS/INF 165 Nordcerts A3 regler Inläggningsfärdig armering
Armering EN 10080 Nordcerts A1 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering EN 10080 Nordcerts A1 regler Armeringsbalk och förbindelsestegar
Armering EN 10080 Nordcerts A1 regler Armeringsnät
Armering EN 10080 Nordcerts A1 regler Inläggningsfärdig armering
Armering EN 10080 Nordcerts A3 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering EN 10080 Nordcerts A3 regler Armeringsbalk och förbindelsestegar
Armering EN 10080 Nordcerts A3 regler Armeringsnät
Armering EN 10080 Nordcerts A3 regler Inläggningsfärdig armering
Armering Nordcerts G regler Nordcerts G regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering Nordcerts G regler Nordcerts G regler Armering, spännstål
Armering Nordcerts G regler Nordcerts G regler Armeringsbalk och förbindelsestegar
Armering Nordcerts G regler Nordcerts G regler Armeringsnät
Armering Nordcerts G regler Nordcerts G regler Inläggningsfärdig armering
Armering NS 3576-1 Nordcerts A1 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering NS 3576-1 Nordcerts A3 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering NS 3576-2 Nordcerts A1 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering NS 3576-2 Nordcerts A3 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering NS 3576-3 Nordcerts A1 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering NS 3576-3 Nordcerts A3 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering NS 3576-4 Nordcerts A1 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering NS 3576-4 Nordcerts A1 regler Armeringsnät
Armering NS 3576-4 Nordcerts A3 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering NS 3576-4 Nordcerts A3 regler Armeringsnät
Armering prEN 10138-2 Nordcerts A2 regler Armering, spännstål
Armering prEN 10138-3 Nordcerts A2 regler Armering, spännstål
Armering prEN 10138-4 Nordcerts A2 regler Armering, spännstål
Armering SFS 1200 Nordcerts A1 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1200 Nordcerts A3 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1201 Nordcerts A1 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1201 Nordcerts A3 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1202 Nordcerts A1 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1202 Nordcerts A3 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1215 Nordcerts A1 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1215 Nordcerts A3 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1216 Nordcerts A1 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1216 Nordcerts A3 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1257 Nordcerts A1 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1257 Nordcerts A1 regler Armeringsnät
Armering SFS 1257 Nordcerts A3 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1257 Nordcerts A3 regler Armeringsnät
Armering SFS 1259 Nordcerts A1 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1259 Nordcerts A1 regler Armeringsnät
Armering SFS 1259 Nordcerts A3 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1259 Nordcerts A3 regler Armeringsnät
Armering SFS 1267 Nordcerts A1 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1267 Nordcerts A1 regler Inläggningsfärdig armering
Armering SFS 1267 Nordcerts A3 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1267 Nordcerts A3 regler Inläggningsfärdig armering
Armering SFS 1268 Nordcerts A1 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1268 Nordcerts A3 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1269 Nordcerts A1 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1269 Nordcerts A3 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1270 Nordcerts A1 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1270 Nordcerts A3 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SS 212511 Nordcerts A1 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SS 212511 Nordcerts A3 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SS 212515 Nordcerts A1 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SS 212515 Nordcerts A3 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SS 212516 Nordcerts A1 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SS 212516 Nordcerts A1 regler Armeringsnät
Armering SS 212516 Nordcerts A3 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SS 212516 Nordcerts A3 regler Armeringsnät
Armering SS 212518 Nordcerts A1 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SS 212518 Nordcerts A1 regler Armeringsbalk och förbindelsestegar
Armering SS 212518 Nordcerts A3 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SS 212518 Nordcerts A3 regler Armeringsbalk och förbindelsestegar
Armering SS 212520 Nordcerts A2 regler Armering, spännstål
Armering SS 212540 Nordcerts A1 regler Armeringsbalk och förbindelsestegar
Armering SS 212540 Nordcerts A1 regler Armeringsnät
Armering SS 212540 Nordcerts A1 regler Inläggningsfärdig armering
Armering SS 212540 Nordcerts A3 regler Armeringsbalk och förbindelsestegar
Armering SS 212540 Nordcerts A3 regler Armeringsnät
Armering SS 212540 Nordcerts A3 regler Inläggningsfärdig armering
Armering SS 212551 Nordcerts A2 regler Armering, spännstål
Armering SS 212552 Nordcerts A2 regler Armering, spännstål
Armering SS 212553 Nordcerts A2 regler Armering, spännstål
Armering SS 212554 Nordcerts A2 regler Armering, spännstål
Armering SS 213615 Nordcerts A2 regler Armering, spännstål
Armering SS 213620 Nordcerts A2 regler Armering, spännstål
Armering SS 219180 Nordcerts A1 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SS 219180 Nordcerts A1 regler Armeringsnät
Armering SS 219180 Nordcerts A3 regler Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SS 219180 Nordcerts A3 regler Armeringsnät
Armering SS-EN ISO 17660-1 Nordcerts A1 regler Inläggningsfärdig armering
Armering SS-EN ISO 17660-1 Nordcerts A3 regler Inläggningsfärdig armering
Armering SS-EN ISO 17660-2 Nordcerts A1 regler Inläggningsfärdig armering
Armering SS-EN ISO 17660-2 Nordcerts A3 regler Inläggningsfärdig armering
Armering rostfritt BS 6744 Nordcerts A1 regler Armering rostfritt
Armering rostfritt BS 6744 Nordcerts A3 regler Armering rostfritt
Armering rostfritt DS/INF 165 Nordcerts A1 regler Armering rostfritt
Armering rostfritt DS/INF 165 Nordcerts A3 regler Armering rostfritt
Armering rostfritt EN 10080 Nordcerts A1 regler Armering rostfritt
Armering rostfritt EN 10080 Nordcerts A3 regler Armering rostfritt
Armering rostfritt Nordcerts G regler Nordcerts G regler Armering rostfritt
Armering rostfritt SS 212540 Nordcerts A1 regler Armering rostfritt
Armering rostfritt SS 212540 Nordcerts A3 regler Armering rostfritt
Armering rostfritt SS 212545 Nordcerts A1 regler Armering rostfritt
Armering rostfritt SS 212545 Nordcerts A3 regler Armering rostfritt
Svetsprocesser
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Svetsprocesser SFS 1267 Nordcerts A1 regler Svetsprocesser
Svetsprocesser SFS 1267 Nordcerts A3 regler Svetsprocesser
Svetsprocesser SFS 1267 Nordcerts regler CS ISO 3834 Svetsprocesser
Svetsprocesser SS-EN ISO 17660-1 Nordcerts A1 regler Svetsprocesser
Svetsprocesser SS-EN ISO 17660-1 Nordcerts A3 regler Svetsprocesser
Svetsprocesser SS-EN ISO 17660-1 Nordcerts regler CS ISO 3834 Svetsprocesser
Svetsprocesser SS-EN ISO 17660-2 Nordcerts A1 regler Svetsprocesser
Svetsprocesser SS-EN ISO 17660-2 Nordcerts A3 regler Svetsprocesser
Svetsprocesser SS-EN ISO 17660-2 Nordcerts regler CS ISO 3834 Svetsprocesser
Svetsprocesser SS-EN ISO 3834-3 Nordcerts regler CS ISO 3834 Svetsprocesser
Svetsprocesser SS-EN ISO 3834-4 Nordcerts regler CS ISO 3834 Svetsprocesser
Svetsprocesser - kvalificerad SS-EN ISO 3834-2 Nordcerts regler CS ISO 3834 Svetsprocesser - kvalificerad

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering