Nordcert AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-34 92 70
Webbplats: www.nordcert.se

Postadress

Nordcert AB
Wallingatan 33
111 24 Stockholm

Besöksadress

Nordcert AB
Wallingatan 33
111 24 Stockholm

Ackrediteringsområden

Certifieringsorgan - Produkter, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Ballast
Kravspecifikation (7) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
SS 137003 Ballast för betong
SS-EN 12620 Ballast för betong
SS-EN 13043 Ballast för asfalt, vägbeläggningar och anläggningsbyggande
SS-EN 13055-1 Lättballast
SS-EN 13055-2 Lättballast
SS-EN 13139 Ballast för bruk
SS-EN 13242 Ballast för asfalt, vägbeläggningar och anläggningsbyggande
SS-EN 13383-1 Vattenbyggnadssten
SS-EN 13383-2 Vattenbyggnadssten
SS-EN 13450 Ballast för järnväg
Betong-, bruk- och injekteringsbruksprodukter och tillhörande produkter
Kravspecifikation (7) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
EN 206 Fabriksbetong
SS 137003 Fabriksbetong
SS-EN 206-1 Fabriksbetong
Förtillverkade produkter av normalbetong, lättbetong och autoklaverad lättbetong
Kravspecifikation (7) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
EN 13369 Betongelement
EN 490 Betongpannor
SS-EN 1338 Betongmarksten
SS-EN 1339 Betongmarkplattor
SS-EN 1340 Kantstöd av betong
Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör
Kravspecifikation (7) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
- Bärande konstruktioner av stål
EN 10025-1 Varmvalsad plåt, balk och stång
EN 1090-2 Bärande konstruktioner av stål
SS-EN 10149-1 Varmvalsad plåt, balk och stång
SS-EN 10149-2 Varmvalsad plåt, balk och stång
SS-EN 10149-3 Varmvalsad plåt, balk och stång
Rör, tankar och tillbehör som inte kommer i kontakt med dricksvatten
Kravspecifikation (7) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
SS 227000 Rör, rördelar och brunnar
SS 227001 Rör, rördelar och brunnar
SS-EN 1916 Rör, rördelar och brunnar
SS-EN 1917 Rör, rördelar och brunnar
Stål för slak- och spännarmering av betong (och tillbehör) system för efterspänning
Kravspecifikation (7) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
ASTM A416/416M Armering, spännstål
ASTM A910/910M Armering, spännstål
BS 5896 Armering, spännstål
Distributörsregler för produkter Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Distributörsregler för produkter Armering, spännstål
Distributörsregler för produkter Armeringsbalk och förbindelsestegar
Distributörsregler för produkter Armeringsnät
Distributörsregler för produkter Inläggningsfärdig armering
DS/INF 165 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
DS/INF 165 Armeringsnät
DS/INF 165 Inläggningsfärdig armering
DS/INF 165 Armering, spännstål
EN 10080 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
EN 10080 Armeringsbalk och förbindelsestegar
EN 10080 Armeringsnät
EN 10080 Inläggningsfärdig armering
NS 3576-1 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
NS 3576-2 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
NS 3576-3 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
NS 3576-4 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
NS 3576-4 Armeringsnät
prEN 10138-2 Armering, spännstål
prEN 10138-3 Armering, spännstål
prEN 10138-4 Armering, spännstål
SFS 1200 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
SFS 1201 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
SFS 1202 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
SFS 1215 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
SFS 1216 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
SFS 1257 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
SFS 1257 Armeringsnät
SFS 1259 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
SFS 1259 Armeringsnät
SFS 1267 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
SFS 1267 Inläggningsfärdig armering
SFS 1268 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
SFS 1269 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
SFS 1270 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
SS 212511 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
SS 212515 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
SS 212516 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
SS 212516 Armeringsnät
SS 212518 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
SS 212518 Armeringsbalk och förbindelsestegar
SS 212520 Armering, spännstål
SS 212540 Armeringsbalk och förbindelsestegar
SS 212540 Armeringsnät
SS 212540 Inläggningsfärdig armering
SS 212551 Armering, spännstål
SS 212552 Armering, spännstål
SS 212553 Armering, spännstål
SS 212554 Armering, spännstål
SS 213615 Armering, spännstål
SS 213620 Armering, spännstål
SS 219180 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
SS 219180 Armeringsnät
SS-EN 17660-1 Inläggningsfärdig armering
SS-EN 17660-2 Inläggningsfärdig armering
BS 6744 Armering rostfritt
Distributörsregler för produkter Armering rostfritt
DS/INF 165 Armering rostfritt
EN 10080 Armering rostfritt
SS 212540 Armering rostfritt
SS 212545 Armering rostfritt
Svetsprocesser
Kravspecifikation (7) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
SFS 1267 Svetsprocesser
SS-EN 17660-1 Svetsprocesser
SS-EN 17660-2 Svetsprocesser
SS-EN ISO 3834-3 Svetsprocesser
SS-EN ISO 3834-4 Svetsprocesser
SS-EN ISO 3834-2 Svetsprocesser - kvalificerad

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2013:5 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar produkter

Ackrediteringens omfattning