Hoppa till innehållet
Nordcert AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-34 92 70
Webbplats: www.nordcert.se

Postadress

Nordcert AB
Wallingatan 33
111 24 Stockholm

Besöksadress

Nordcert AB
Wallingatan 33
111 24 Stockholm

Ackrediteringsområden

Certifieringsorgan - Produkter, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Ballast
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Ballast SS 137003 CB7-BBC, utg 4 Ballast för betong
Ballast SS 137003 CB7-CE, utg 7 Ballast för betong
Ballast SS 137003 CB7-EN, utg 4 Ballast för betong
Ballast SS-EN 12620 CB7-BBC, utg 4 Ballast för betong
Ballast SS-EN 12620 CB7-CE, utg 7 Ballast för betong
Ballast SS-EN 12620 CB7-EN, utg 4 Ballast för betong
Ballast SS-EN 13043 CB7-BBC, utg 4 Ballast för asfalt, vägbeläggningar och anläggningsbyggande
Ballast SS-EN 13043 CB7-CE, utg 7 Ballast för asfalt, vägbeläggningar och anläggningsbyggande
Ballast SS-EN 13043 CB7-EN, utg 4 Ballast för asfalt, vägbeläggningar och anläggningsbyggande
Ballast SS-EN 13055-1 CB7-BBC, utg 4 Lättballast
Ballast SS-EN 13055-1 CB7-CE, utg 7 Lättballast
Ballast SS-EN 13055-1 CB7-EN, utg 4 Lättballast
Ballast SS-EN 13055-2 CB7-BBC, utg 4 Lättballast
Ballast SS-EN 13055-2 CB7-CE, utg 7 Lättballast
Ballast SS-EN 13055-2 CB7-EN, utg 4 Lättballast
Ballast SS-EN 13139 CB7-BBC, utg 4 Ballast för bruk
Ballast SS-EN 13139 CB7-CE, utg 7 Ballast för bruk
Ballast SS-EN 13139 CB7-EN, utg 4 Ballast för bruk
Ballast SS-EN 13242 CB7-BBC, utg 4 Ballast för asfalt, vägbeläggningar och anläggningsbyggande
Ballast SS-EN 13242 CB7-CE, utg 7 Ballast för asfalt, vägbeläggningar och anläggningsbyggande
Ballast SS-EN 13242 CB7-EN, utg 4 Ballast för asfalt, vägbeläggningar och anläggningsbyggande
Ballast SS-EN 13383-1 CB7-BBC, utg 4 Vattenbyggnadssten
Ballast SS-EN 13383-1 CB7-CE, utg 7 Vattenbyggnadssten
Ballast SS-EN 13383-1 CB7-EN, utg 4 Vattenbyggnadssten
Ballast SS-EN 13383-2 CB7-BBC, utg 4 Vattenbyggnadssten
Ballast SS-EN 13383-2 CB7-CE, utg 7 Vattenbyggnadssten
Ballast SS-EN 13383-2 CB7-EN, utg 4 Vattenbyggnadssten
Ballast SS-EN 13450 CB7-BBC, utg 4 Ballast för järnväg
Ballast SS-EN 13450 CB7-CE, utg 7 Ballast för järnväg
Ballast SS-EN 13450 CB7-EN, utg 4 Ballast för järnväg
Betong-, bruk- och injekteringsbruksprodukter och tillhörande produkter
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Betong-, bruk- och injekteringsbruksprodukter och tillhörande produkter EN 206 CB7-EN, utg 4 Fabriksbetong
Betong-, bruk- och injekteringsbruksprodukter och tillhörande produkter EN 206 CB8-BBC, utg 1 Fabriksbetong
Betong-, bruk- och injekteringsbruksprodukter och tillhörande produkter EN 206 CB8-EN, utg 6 Fabriksbetong
Betong-, bruk- och injekteringsbruksprodukter och tillhörande produkter SS 137003 CB7-EN, utg 4 Fabriksbetong
Betong-, bruk- och injekteringsbruksprodukter och tillhörande produkter SS 137003 CB8-BBC, utg 1 Fabriksbetong
Betong-, bruk- och injekteringsbruksprodukter och tillhörande produkter SS 137003 CB8-EN, utg 6 Fabriksbetong
Betong-, bruk- och injekteringsbruksprodukter och tillhörande produkter SS-EN 206-1 CB7-EN, utg 4 Fabriksbetong
Betong-, bruk- och injekteringsbruksprodukter och tillhörande produkter SS-EN 206-1 CB8-BBC, utg 1 Fabriksbetong
Betong-, bruk- och injekteringsbruksprodukter och tillhörande produkter SS-EN 206-1 CB8-EN, utg 6 Fabriksbetong
Förtillverkade produkter av normalbetong, lättbetong och autoklaverad lättbetong
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Betongprodukter - förtillverkade EN 13369 CB19, utg 3 Betongelement
Betongprodukter - förtillverkade EN 13369 CB20, utg 2 Betongelement
Betongprodukter - förtillverkade EN 13369 CB25, utg 5 Betongelement
Betongprodukter - förtillverkade EN 13369 CB33, utg 3 Betongelement
Betongprodukter - förtillverkade EN 13369 CB5, utg 5 Betongelement
Betongprodukter - förtillverkade EN 13369 CB7-EN, utg 4 Betongelement
Betongprodukter - förtillverkade EN 490 CB490-BBC, utg 3 Betongpannor
Betongprodukter - förtillverkade SS-EN 1338 CB4-BBC, utg 2 Betongmarksten
Betongprodukter - förtillverkade SS-EN 1339 CB4-BBC, utg 2 Betongmarkplattor
Betongprodukter - förtillverkade SS-EN 1340 CB4-BBC, utg 2 Kantstöd av betong
Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9) Anmärkning (15)
Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör - Nordcerts G regler Bärande konstruktioner av stål -
Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör EN 10025-1 Nordcerts B regler utg 3 Varmvalsad plåt, balk och stång -
Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör EN 1090-2 Nordcerts D regler utg 3 Bärande konstruktioner av stål -
Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör SS-EN 10149-1 Nordcerts B regler utg 3 Varmvalsad plåt, balk och stång + EKS9 och EKS10
Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör SS-EN 10149-2 Nordcerts B regler utg 3 Varmvalsad plåt, balk och stång + EKS9 och EKS10
Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör SS-EN 10149-3 Nordcerts B regler utg 3 Varmvalsad plåt, balk och stång + EKS9 och EKS10
Rör, tankar och tillbehör som inte kommer i kontakt med dricksvatten
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Rör, tankar och tillbehör som inte kommer i kontakt med dricksvatten SS 227000 CB9-BBC, utg 3 Rör, rördelar och brunnar
Rör, tankar och tillbehör som inte kommer i kontakt med dricksvatten SS 227001 CB9-BBC, utg 3 Rör, rördelar och brunnar
Rör, tankar och tillbehör som inte kommer i kontakt med dricksvatten SS-EN 1916 CB9-BBC, utg 3 Rör, rördelar och brunnar
Rör, tankar och tillbehör som inte kommer i kontakt med dricksvatten SS-EN 1917 CB9-BBC, utg 3 Rör, rördelar och brunnar
Stål för slak- och spännarmering av betong (och tillbehör) system för efterspänning
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Armering ASTM A416/416M Nordcerts A2 regler utg 4 Armering, spännstål
Armering ASTM A910/910M Nordcerts A2 regler utg 4 Armering, spännstål
Armering BS 5896 Nordcerts A2 regler utg 4 Armering, spännstål
Armering DS/INF 165 Nordcerts A1 regler utg 5 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering DS/INF 165 Nordcerts A1 regler utg 5 Armeringsnät
Armering DS/INF 165 Nordcerts A1 regler utg 5 Inläggningsfärdig armering
Armering DS/INF 165 Nordcerts A2 regler utg 4 Armering, spännstål
Armering DS/INF 165 Nordcerts A3 regler utg 8 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering DS/INF 165 Nordcerts A3 regler utg 8 Armeringsnät
Armering DS/INF 165 Nordcerts A3 regler utg 8 Inläggningsfärdig armering
Armering EN 10080 Nordcerts A1 regler utg 5 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering EN 10080 Nordcerts A1 regler utg 5 Armeringsbalk och förbindelsestegar
Armering EN 10080 Nordcerts A1 regler utg 5 Armeringsnät
Armering EN 10080 Nordcerts A1 regler utg 5 Inläggningsfärdig armering
Armering EN 10080 Nordcerts A3 regler utg 8 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering EN 10080 Nordcerts A3 regler utg 8 Armeringsbalk och förbindelsestegar
Armering EN 10080 Nordcerts A3 regler utg 8 Armeringsnät
Armering EN 10080 Nordcerts A3 regler utg 8 Inläggningsfärdig armering
Armering Nordcerts G regler utg 6 Distributörsregler för produkter Nordcerts G regler utg 6 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering Nordcerts G regler utg 6 Distributörsregler för produkter Nordcerts G regler utg 6 Armering, spännstål
Armering Nordcerts G regler utg 6 Distributörsregler för produkter Nordcerts G regler utg 6 Armeringsbalk och förbindelsestegar
Armering Nordcerts G regler utg 6 Distributörsregler för produkter Nordcerts G regler utg 6 Armeringsnät
Armering Nordcerts G regler utg 6 Distributörsregler för produkter Nordcerts G regler utg 6 Inläggningsfärdig armering
Armering NS 3576-1 Nordcerts A1 regler utg 5 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering NS 3576-1 Nordcerts A3 regler utg 8 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering NS 3576-2 Nordcerts A1 regler utg 5 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering NS 3576-2 Nordcerts A3 regler utg 8 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering NS 3576-3 Nordcerts A1 regler utg 5 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering NS 3576-3 Nordcerts A3 regler utg 8 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering NS 3576-4 Nordcerts A1 regler utg 5 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering NS 3576-4 Nordcerts A1 regler utg 5 Armeringsnät
Armering NS 3576-4 Nordcerts A3 regler utg 8 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering NS 3576-4 Nordcerts A3 regler utg 8 Armeringsnät
Armering prEN 10138-2 Nordcerts A2 regler utg 4 Armering, spännstål
Armering prEN 10138-3 Nordcerts A2 regler utg 4 Armering, spännstål
Armering prEN 10138-4 Nordcerts A2 regler utg 4 Armering, spännstål
Armering SFS 1200 Nordcerts A1 regler utg 5 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1200 Nordcerts A3 regler utg 8 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1201 Nordcerts A1 regler utg 5 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1201 Nordcerts A3 regler utg 8 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1202 Nordcerts A1 regler utg 5 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1202 Nordcerts A3 regler utg 8 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1215 Nordcerts A1 regler utg 5 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1215 Nordcerts A3 regler utg 8 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1216 Nordcerts A1 regler utg 5 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1216 Nordcerts A3 regler utg 8 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1257 Nordcerts A1 regler utg 5 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1257 Nordcerts A1 regler utg 5 Armeringsnät
Armering SFS 1257 Nordcerts A3 regler utg 8 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1257 Nordcerts A3 regler utg 8 Armeringsnät
Armering SFS 1259 Nordcerts A1 regler utg 5 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1259 Nordcerts A1 regler utg 5 Armeringsnät
Armering SFS 1259 Nordcerts A3 regler utg 8 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1259 Nordcerts A3 regler utg 8 Armeringsnät
Armering SFS 1267 Nordcerts A1 regler utg 5 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1267 Nordcerts A1 regler utg 5 Inläggningsfärdig armering
Armering SFS 1267 Nordcerts A3 regler utg 8 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1267 Nordcerts A3 regler utg 8 Inläggningsfärdig armering
Armering SFS 1268 Nordcerts A1 regler utg 5 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1268 Nordcerts A3 regler utg 8 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1269 Nordcerts A1 regler utg 5 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1269 Nordcerts A3 regler utg 8 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1270 Nordcerts A1 regler utg 5 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SFS 1270 Nordcerts A3 regler utg 8 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SS 212511 Nordcerts A1 regler utg 5 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SS 212511 Nordcerts A3 regler utg 8 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SS 212515 Nordcerts A1 regler utg 5 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SS 212515 Nordcerts A3 regler utg 8 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SS 212516 Nordcerts A1 regler utg 5 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SS 212516 Nordcerts A1 regler utg 5 Armeringsnät
Armering SS 212516 Nordcerts A3 regler utg 8 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SS 212516 Nordcerts A3 regler utg 8 Armeringsnät
Armering SS 212518 Nordcerts A1 regler utg 5 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SS 212518 Nordcerts A1 regler utg 5 Armeringsbalk och förbindelsestegar
Armering SS 212518 Nordcerts A3 regler utg 8 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SS 212518 Nordcerts A3 regler utg 8 Armeringsbalk och förbindelsestegar
Armering SS 212520 Nordcerts A2 regler utg 4 Armering, spännstål
Armering SS 212540 Nordcerts A1 regler utg 5 Armeringsbalk och förbindelsestegar
Armering SS 212540 Nordcerts A1 regler utg 5 Armeringsnät
Armering SS 212540 Nordcerts A1 regler utg 5 Inläggningsfärdig armering
Armering SS 212540 Nordcerts A3 regler utg 8 Armeringsbalk och förbindelsestegar
Armering SS 212540 Nordcerts A3 regler utg 8 Armeringsnät
Armering SS 212540 Nordcerts A3 regler utg 8 Inläggningsfärdig armering
Armering SS 212551 Nordcerts A2 regler utg 4 Armering, spännstål
Armering SS 212552 Nordcerts A2 regler utg 4 Armering, spännstål
Armering SS 212553 Nordcerts A2 regler utg 4 Armering, spännstål
Armering SS 212554 Nordcerts A2 regler utg 4 Armering, spännstål
Armering SS 213615 Nordcerts A2 regler utg 4 Armering, spännstål
Armering SS 213620 Nordcerts A2 regler utg 4 Armering, spännstål
Armering SS 219180 Nordcerts A1 regler utg 5 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SS 219180 Nordcerts A1 regler utg 5 Armeringsnät
Armering SS 219180 Nordcerts A3 regler utg 8 Armering, kamstål, slät stång, profilerad stång, svetsbart kamstål
Armering SS 219180 Nordcerts A3 regler utg 8 Armeringsnät
Armering SS-EN ISO 17660-1 Nordcerts A1 regler utg 5 Inläggningsfärdig armering
Armering SS-EN ISO 17660-1 Nordcerts A3 regler utg 8 Inläggningsfärdig armering
Armering SS-EN ISO 17660-2 Nordcerts A1 regler utg 5 Inläggningsfärdig armering
Armering SS-EN ISO 17660-2 Nordcerts A3 regler utg 8 Inläggningsfärdig armering
Armering rostfritt BS 6744 Nordcerts A1 regler utg 5 Armering rostfritt
Armering rostfritt BS 6744 Nordcerts A3 regler utg 8 Armering rostfritt
Armering rostfritt DS/INF 165 Nordcerts A1 regler utg 5 Armering rostfritt
Armering rostfritt DS/INF 165 Nordcerts A3 regler utg 8 Armering rostfritt
Armering rostfritt EN 10080 Nordcerts A1 regler utg 5 Armering rostfritt
Armering rostfritt EN 10080 Nordcerts A3 regler utg 8 Armering rostfritt
Armering rostfritt Nordcerts G regler utg 6 Distributörsregler för produkter Nordcerts G regler utg 6 Armering rostfritt
Armering rostfritt SS 212540 Nordcerts A1 regler utg 5 Armering rostfritt
Armering rostfritt SS 212540 Nordcerts A3 regler utg 8 Armering rostfritt
Armering rostfritt SS 212545 Nordcerts A1 regler utg 5 Armering rostfritt
Armering rostfritt SS 212545 Nordcerts A3 regler utg 8 Armering rostfritt
Svetsprocesser
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Svetsprocesser SFS 1267 Nordcerts A1 regler utg 5 Svetsprocesser
Svetsprocesser SFS 1267 Nordcerts A3 regler utg 8 Svetsprocesser
Svetsprocesser SFS 1267 Nordcerts regler CS ISO 3834 utg 1 Svetsprocesser
Svetsprocesser SS-EN ISO 17660-1 Nordcerts A1 regler utg 5 Svetsprocesser
Svetsprocesser SS-EN ISO 17660-1 Nordcerts A3 regler utg 8 Svetsprocesser
Svetsprocesser SS-EN ISO 17660-1 Nordcerts regler CS ISO 3834 utg 1 Svetsprocesser
Svetsprocesser SS-EN ISO 17660-2 Nordcerts A1 regler utg 5 Svetsprocesser
Svetsprocesser SS-EN ISO 17660-2 Nordcerts A3 regler utg 8 Svetsprocesser
Svetsprocesser SS-EN ISO 17660-2 Nordcerts regler CS ISO 3834 utg 1 Svetsprocesser
Svetsprocesser SS-EN ISO 3834-3 Nordcerts regler CS ISO 3834 utg 1 Svetsprocesser
Svetsprocesser SS-EN ISO 3834-4 Nordcerts regler CS ISO 3834 utg 1 Svetsprocesser
Svetsprocesser - kvalificerad SS-EN ISO 3834-2 Nordcerts regler CS ISO 3834 utg 1 Svetsprocesser - kvalificerad

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Ackrediteringens omfattning