Njudung Energi Vetlanda AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Vattenlaboratorium
Telefon: 0383-76 38 40

Postadress

Njudung Energi Vetlanda AB
Box 154
574 22 Vetlanda

Besöksadress

Njudung Energi Vetlanda AB
Upplandavägen 16
574 33 Vetlanda

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Slam/Sediment
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys -

Kravdokument

Beteckning Namn
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier