Hoppa till innehållet
DEKRA Quality Management AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 010-4551877
Webbplats: www.dekra.se

Postadress

DEKRA Quality Management AB
Ivarshyttevägen 12
776 33 Hedemora

Besöksadress

DEKRA Quality Management AB
Ivarshyttevägen 12
776 33 Hedemora

Ackrediteringsområden

Kalibrering, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Fotometri och radiometri
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Optisk absorbans Dieseltestinstrument
Kemi och biologi
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Luft- och rökgasanalys Avgasmätare
Längdrelaterade storheter
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Acceleration Retardationsmätare
Längd Ljusinställningsplats
Längd Ljusinställningsaggregat
Massarelaterade storheter
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Flöde Läcksökare
Kraft Rullbromsprovare
Massa AC-våg
Tryck Rullbromsprovare
Tryck Tryckvisande mätinstrument

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering