Hoppa till innehållet
Karolinska Universitetslaboratoriet
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-517 700 00
Webbplats: www.karolinska.se

Postadress

Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Besöksadress

Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO 15189:2012

Klinisk genetik
Teknikområde (6)
Cytogenetik
Genetisk vägledning vid provbunden diagnostik
Molekylär cytogenetik
Molekylärgenetisk diagnostik
Provtagning
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Teknikområde (6)
Klinisk immunologi
Transfusionsmedicin
Transplantationsimmunologi
Klinisk kemi
Teknikområde (6)
Allmänkemi
Endokrinologi
Hematologi
Koagulation
Läkemedelsanalys
Metabola sjukdomar
Molekylärbiologi
Morfologi och cellräkning
Proteinkemi
Provtagning
Klinisk mikrobiologi
Teknikområde (6)
Klinisk bakteriologi
Klinisk mykologi
Klinisk parasitologi
Klinisk virologi
Vårdhygienisk diagnostik
Klinisk patologi
Teknikområde (6)
Molekylärbiologi
Morfologisk diagnostik

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering