SM Kalibrering AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0370-823 17

Postadress

SM Kalibrering AB
Svarvarvägen 1
330 31 Kulltorp

Besöksadress

SM Kalibrering AB
Svarvarvägen 1
330 31 Kulltorp

Ackrediteringsområden

Kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Kalibrering
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Mekaniska storheter Mikrometer
Mekaniska storheter Gängring
Mekaniska storheter Gängtolk
Mekaniska storheter Cylindrisk tolk
Mekaniska storheter Cylindrisk ring
Mekaniska storheter Passbit
Mekaniska storheter Skjutmått

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Ackrediteringens omfattning