Hoppa till innehållet
Sun Maskin & Service AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 054-85 00 75
Webbplats: www.sunmaskin.se

Postadress

Sun Maskin & Service AB
Lovartsgatan 8
652 21 Karlstad

Besöksadress

Sun Maskin & Service AB
Lovartsgatan 8
652 21 Karlstad

Ackrediteringsområden

Kalibrering, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Fotometri och radiometri
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Opacitet Avgasmätare
Kemi och biologi
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Luft- och rökgasanalys Avgasmätare
Längdrelaterade storheter
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Acceleration Retardationsmätare
Längd Ljusinställningsplats
Längd Ljusinställningsaggregat
Massarelaterade storheter
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Kraft Rullbromsprovare
Tryck Rullbromsprovare
Tryck Tryckvisande mätinstrument

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering