Hoppa till innehållet
JB Maskinteknik AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 031-7883000
Webbplats: www.jbmaskin.se

Postadress

JB Maskinteknik AB
Bäckstensgatan 11D
431 49 Mölndal

Besöksadress

JB Maskinteknik AB
Bäckstensgatan 11
431 49 Mölndal

Ackrediteringsområden

Kalibrering, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Fotometri och radiometri
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Optisk absorbans Dieseltestinstrument
Kemi och biologi
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Luft- och rökgasanalys Avgasmätare
Längdrelaterade storheter
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Acceleration Retardationsmätare, analog
Acceleration Retardationsmätare, digital
Längd Ljusinställningsaggregat
Massarelaterade storheter
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Kraft Rullbromsprovare
Tryck Tryckmätare

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering